Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap (Public Health) Folkhälsovetenskap
är ett tvärvetenskapligt område som innefattar kunskaper från flera traditionella vetenskapsområden som på olika sätt studerar levnadsvanors, miljöns, samhällsstrukturens och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa

Det innebär att det inom det folkhälsovetenskapliga området finns många inriktningar såsom epidemiologi, samhällsmedicin, socialmedicin, hälsopsykologi, hälsoekonomi, hälsopolitik, hälsopedagogik, miljö- och yrkesmedicin, preventiv medicin hälsoadministration, m.fl.

 

Folkhälsovetenskapens centrala områden är: hälsans fördelning i befolkningen, folkhälsoarbete och hälsosystem. Ämnets perspektiv är, till skillnad från det kliniska hälsoarbetets individperspektiv, befolkningsinriktat och anlägger i första hand ett samhällsperspektiv på hälsa och ohälsa. Vid Blekinge Tekniska högskola bedrivs såväl forskning och utbildning inom ämnet folkhälsovetenskap.

Blekinge Tekniska Högskolas utbildningar i Folkhälsovetenskap

Blekinge Tekniska Högskola ger fristående kurser och ett program för kandidatexamen i folkhälsovetenskap. De grundläggande kurserna kan läsas av dig som vill skaffa dig mer kunskaper i folkhälsovetenskap och för din yrkesverksamhet. De fristående kurserna och kandidatprogrammet ges både på campus och som nätbaserad undervisning via en internetbaserad lärplattform.

Program som leder till kandidatexamen

Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp

Informationsfilm (tryck på länken nedan)
- om programmet i Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering

Utbildningen kombinerar teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete och har bred förankring i vetenskapligt och professionellt kunnande avseende åtgärder som främjar hälsan. Förutom folkhälsovetenskap, ingår även kurser i sociologi, psykologi, nationalekonomi, statistik och teknik.

Du kan också läsa folkhälsovetenskap som en komplettering till tidigare högskoleexamen om minst 120 poäng, magister- och masterutbildning i folkhälsovetenskap. Kurserna i magister- och masterutbildningen ges som nätbaserad distansutbildning i samarbete med Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Dessutom finns kurser i folkhälsovetenskap i sjuksköterskeprogram och i  specialistsjuksköterskeprogram.

Vid BTH finns även möjlighet att utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv bedriva forskarutbildning i ämnet Tillämpad Hälsoteknik. Forskarutbildning i folkhälsovetenskap bedrivs i samarbete med andra lärosäten.

Lärargruppen i Folkhälsovetenskap

För närvarande är vi tio personer vid Sektionen för hälsa som ansvarar för utbildningen i Folkhälsovetenskap.

Johan Berglund, professor MD, PHD, ämnesansvarig

Ewy Olander, univ.lektor. fil.lic. fil dr.

Mikael Rennemark, univ. lektor

Lena Kransberg, univ.adj. MPH, studierektor

Inger Ljunggren, univ.adj. MPH.

Jessica Berner, doktorand

Amina Jama Mahmud, doktorand

Lina Nilsson, doktorand

Katarina Sjögren, doktorand

Ingrid Weiber, doktorand

Forskning och utveckling

Forskning och utvecklingsarbete som lärargruppen deltar i, har både internationell och lokal prägel.

Tillämpad hälsoteknik

 

 

 

Redigera
Share Dela