Marknadsföringsrådet

Välkommen till Marknadsföringsrådet!

Syftet med marknadsföringsrådet är att undersöka möjligheter för specifika marknadsföringsvägar och material för sektionen som gagnar sektionens inriktning och strategi. Syftet är också att bistå och vara BTH:s Informationsavdelning behjälplig när det gäller hur sektionens verksamhet specifikt ska marknadsföras. Leder sektionens samverkan med grund-och gymnasieskolorna.


Marknadsföringsrådets uppgifter

Marknadsföringsrådet på Sektionen för hälsa arbetar med att:

 • Rekommendera ledningsgruppen på Sektionen för hälsa i vilka media marknadsföring av sektionens verksamhet ska ske.

 • Göra punktinsatser när det gäller marknadsföring av sektionens utbildningar genom att ta fram specifikt marknadsföringsmateriel för sektionens verksamhet
  bl a i form av:
  - print-annonser,
  - broschyrer och informationsblad om sektionen och utbildningsutbudet.

 • Vara representerade i centra BTH:s webbråd som bl a arbetar med utveckling av BTH:s webb, BTH:s öppet hus och studentrekryteringskampanjer.
 • Inköp av reklamprylar och gåvor.
 • Vara stöd åt personalen på Sektionen för hälsa när det gäller frågor som berör webb och BTH:s grafiska profil.
 • Rapportera till personal på sektionsträffar, föra minnesanteckningar.

Marknadsföringsrådets sammansättning

Marknadsföringsrådets medlemmar arbetar i en positiv och kreativ anda och består av:

Marianne Lagerholm, Ordförande

Lena Kransberg, Ledamot

Markus Gustafsson, Ledamot

Johanna Karlsson, Ledamot

Marlene Frideryd, Studentrepresentant

Catrin Ekenberg, Sekreterare


 

Marknadsföringsrådets sammanträden HT-2013

Marknadsföringsrådet träffas regelbundet och följande möten är planerade för ht13:

Torsdag 10/10 kl. 15.00-16.30, konferensrummet Hälsostudion

Torsdag 14/11, kl. 15.00-16.30, konferensrummet Hoppet

Länk till Marknadsföringsrådets protokoll (kräver inloggning)


Kontakta Marknadföringsrådet

Du är välkommen att kontakta Marknadsföringsrådet vid frågor eller ärenden som rör marknadsföring:

E-mail:
catrin.ekenberg@bth.se

Telefon:
0455-38 54 09

 

Redigera
Share Dela