Hälsoteknik, 180 högskolepoäng

Start hösten 2012

Utbildningsplan, programinformation >>Människa, hälsa och teknik

Start hösten 2011

Utbildningsplan, programinformation >>

Är du intresserad av både teknik och hälsa?  Utbildningen kombinerar teoretiskt och praktiskt arbete inom Tillämpad hälsoteknik. Programmet ger dig en stabil grund inom teknikområdet för att kunna arbeta utifrån ett hälsoperspektiv och kunna möta olika människors och verksamheters behov.

Programmet motsvarar tre års heltidsstudier. Utbildningen ligger inom BTH:s profil tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt och är en kombination av kurser inom teknik och hälsa.

Efter utbildningen kan du arbeta såväl inom offentlig som privat sektor. Förutom Tillämpad hälsoteknik, ingår även medicin, omvårdnad, folkhälsovetenskap och datavetenskap.

För mer information kontakta:

Marie Persson, programansvarig, 0455-385838, marie.persson@bth.se

BTH kombinerar hälsa och IT i nytt högskoleprogram

Hälsotekniker, IT-strateg eller varför inte koordinator för tekniska lösningar inom hälso- och sjukvård.

Benämningarna är många på de roller som kan komma att erbjudas de studenter som om 3 år går ut BTH:s nystartade program "Hälsoteknik". Blekinge Tekniska Högskola startar ett helt nytt 3-årigt program med fokus på att kombinera kunskaper inom både hälsa och IT.

En bristvara på arbetsmarknaden

Marie Persson är programansvarig lärare för det nya programmet och berättar att det är helt logiskt att BTH gifter ihop områdena teknik och hälsa till ett kandidatprogram.

- Först och främst är det naturligtvis behovet av just den kunskapen ute på arbetsmarknaden som gör att vi satsar på programmet. Dessutom har vi hög kompetens inom de områden som ingår. Den forskargrupp på BTH som inriktar sig mot programvaruteknik och kravhantering är rankad som femte bästa i världen och vi har lång erfarenhet av utbildning och forskning både inom vård och omsorg samt IT-säkerhetsomådet.

- "Tillämpad IT" är Blekinge Tekniska Högskolas profil, vilket precis beskriver vad studenterna kommer få utbildning inom; informationsteknik som ska tillämpas, i detta fall inom hälso- och sjukvårdssektorn, säger Marie Persson.

Marie säger vidare att det på arbetsmarknaden idag är brist på personer som har kännedom om exempelvis processer, utvecklingsplaner och IT-säkerhet inom hälso- och sjukvården, och som samtidigt har kunskaper i mjukvaruutveckling, hur databaser är uppbyggda och kan användas, och som har förståelse för tekniska möjligheter.

- Hittills har det inte funnits någon sådan utbildning i Sverige. Antingen har en IT-utbildad person fått sätta sig in i hälso- och sjukvårdssystem och processer, eller vice versa. Nu kombinerar vi dessa världar direkt, studenten får med sig en dubbelkompetens.

Varje läsår innehåller skarpa projektarbeten ute i arbetslivet vilket gör att studenterna direkt får omsätta sin teori till praktik.

Mina förhoppningar, säger Marie, är att programmet blir nyskapande och att vi kan vidareutveckla våra kontakter med olika samarbetspartners så att våra studenter redan under utbildningen kan etablera egna kontakter.

Brobyggare

På landstinget i Blekinge jobbar Ingla Blåder som IT-strateg. Hon menar att det finns ett enormt behov av personal som har kunskaper inom både teknik- och vårdsidan.

- Det finns en uppsjö av projekt bara inom landstinget där vi har krav på specialanpassade IT-lösningar och där det inte bara räcker med att kunna hantera tekniken eller vara insatt i vårdprocesser. Det kan t.ex. vara att ta fram ett nytt journalsystem, utveckla e-tjänster på webben eller att specialanpassade mobilapplikationer för distriktssköterskor. För att kraven från respektive sida ska mötas och tillgodoses så behövs personer med insyn i båda områdena och om det då finns en sådan brobryggare i en och samma person är det ju klockrent!

Ingla berättar vidare att det historiskt sett varit tekniken som styrt och hälso- och vårdverksamheten har fått anpassa sig efter verktygen.

- Men på det sättet blir det inte optimalt. Nu börjar beställarna inom vårdsektorn att ställa krav på tekniken istället. Ta E-hälsa som exempel. Det är en nationell satsning som ska utveckla individens möjligheter att ta del av vård och omsorg. Som ett led i förbättringen kan exempelvis nämnas elektroniska recept och webb-portaler med hälsoinformation riktad till invånarna.

Ingla berättar att det allt oftare anställs personer med it-utvecklingsansvar på avdelningsnivå. Deras uppgifter kan vara allt från projektledning av förbättringsarbete till att vara kravställare vid inköp av robotutrustning.

-Bara på landstinget i Blekinge skulle jag gissa att det finns ca 20 personer ute på avdelningarna som har den typen av jobb, säger Ingla.

Så mycket mer

Jörgen Graneskog arbetar som produktansvarig och teamledare på ett IT-konsultföretag. Han jobbar framförallt med ett operationsplaneringssystem som har till syfte att effektivisera och underlätta informationsflödet och planeringen av operationsverksamheten. I sitt arbete har han nära kontakt med såväl IT-ansvarig personal som läkare och sköterskor inom vården samt personer med kunskaper om exempelvis programmering och elektroteknik.

- En projektgrupp består av personer med olika kompetensområden och vi tar tillsammans fram krav och lösningar för varje unikt uppdrag. Min uppgift blir oftast att ha ett helikopterperspektiv och jobba med problemlösningar.

De som idag arbetar med utveckling av IT och teknik inom hälsosektorn har oftast en utbildningsbakgrund från antingen hälso- och sjukvården, eller som Jörgen, från tekniksidan.

Vilken inriktning man har från början från spelar mindre roll, tror Jörgen, men båda behövs!

- Den som har analytiska egenskaper, är lösningsfokuserad och har en pedagogisk läggning är helt klart rätt person för den här typen av jobb, avslutar Jörgen Graneskog.

Programmets innehåll

Utöver kurser i tillämpad hälsoteknik, datavetenskap och vård kommer studenterna också att läsa bland annat rättskunskap, upphandling, juridik och offentlig förvaltning.

Möjliga arbetsplatser för utexaminerade studenter är såväl inom den privata sektorn, som kommun eller landsting.

Redigera
Share Dela