Huvudområdet Omvårdnad / Vårdvetenskap

Huvudområdet vård

 

Omvårdnad / vårdvetenskap utgår från en humanistisk grundsyn med ett filosofiskt antagande att människan kan förstås som aktiv och skapande och som del i ett sammanhang.

Det övergripande målet för omvårdnad / vårdvetenskap är hälsa, att lindra lidande, att främja välbefinnande och att främja ett värdigt avslut på livet. Omvårdnaden är vårdande och patientinriktad och bedrivs vanligen på personnivå.

Personer som är i behov av omvårdnad behöver stöd och hjälp med något samt ett gott bemötande. Ett gott bemötande är avgörande för hur personen upplever omvårdnadsinsatsen och det är därför viktigt att visa respekt för personens autonomi, integritet, värdighet och sårbarhet. De omvårdnadsinsatser som erbjuds patienter och närstående ska vila på aktuell evidens eller bästa tänkbara kunskap. Kunskap inom huvudområdet tillämpas/utövas på individ- grupp- och samhällsnivå med beaktande av genus- och sociokulturella och ekonomiska perspektiv.

Vid sektionen ges kurser i omvårdnad / vårdvetenskap inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. Det finns också möjlighet att studera handledningsmetodik inom området omvårdnad/vårdvetenskap som fristående kurs.


Redigera
Share Dela