Fristående kurser start VT09

Folkhälsovetenskap

Grundkurs

Hälsa och livsstil, 7,5 högskolepoäng, kurskod FH1106 (Inställd),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vårdhygien, 4 högskolepoäng, kurskod FH1109 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Avancerad kurs

Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng, kurskod FH2401
(nätbaserad), kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Folkhälsovetenskap, kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng, kurskod FH2402 (nätbaserad), 
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >> 

Ovanstående avancerade kurser ingår i Master of Public Health Science, Magisterutbildning i folkhälsovetenskap.


Läs mer information om ämnet folkhälsovetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

 

Redigera
Share Dela