Fristående kurser start HT10

Folkhälsovetenskap

Grundnivå

Folkhälsa då, nu och framtiden, 7,5 hp, kurskod FH1110 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö, hälsa, 7,5 hp, kurskod FH1111 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Hälsofrämjande och förebyggande arbete, 7,5 hp, kurskod FH1206 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Livsstil och hälsa, 7,5 hp, kurskod FH1113 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Mångfald och hälsa 7,5 hp, kurskod FH1208 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vetenskapsteori och informationssökning, 7,5 hp, kurskod FH1114 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

 

Avancerad nivå

Kvantitativ metod och Epidemiologi, 7,5 hp, kurskod FH2501 (nätbaserad)
Kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Läs mer information om ämnet folkhälsovetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela