Sjuksköterskeprogrammet årskurs 3

Tidigare litteraturlistor

Akutmedicin, 5 p, kurskod KMB004, 
rev_050819rev_060626rev_070111

Den vårdande miljön 5 p, kurskod VOC004,
010927

Den vårdande miljön, 5 p, kurskod VOC009,
030522rev_040624rev_050819rev_060614

Det vårdande mötet, 5 p, kurskod VOC006,
rev_010927rev_040624rev_050819rev_060614

Examensarbete på kandidatnivå, 10 p, kurskod VOC002,
010927rev_050819rev_060628

Folkhälsoarbete, 5 p, kurskod FHA013, 
rev_030911rev_040707rev_050819rev_060626

Mångkulturell äldrevård, 5 poäng, kurskod VOC005, 
010927rev_070112

Organisation och ledarskap i vårdkontext, 5 p, 
kurskod VOC001 010927rev_040624rev_050819,
rev_060614, rev_070112

Sjuksköterskans profession, 10 p, kurskod VOC003,
010927rev_040622rev_050819

Sjuksköterskans profession, 10 p, kurskod VOC011,
061215

 

[Åter arkiv utbildning] 

Redigera
Share Dela