Magisterutbildning i folkhälsovetenskap: Master of Public Health Science

 Blekinge Tekniska Högskola, logga    Högskolan i Gävle, logga   Bild på logo för Mittuniversitetet   Utbildningsradion, logga

Folkets hälsa 
Ett aktuellt och intressant ämnesområde  


Inom folkhälsovetenskapen studeras människans sociala, psykiska och fysiska miljö samt  samspelet mellan befolkningens hälsa, livsstil och samhällsstruktur utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Idag finns det ett uttalat stöd för folkhälsoarbete i Sverige. Riksdagen har beslutat om 11 nationella folkhälsomål som ska vara vägledande för det fortsatta folkhälsoarbetet i Sverige. För att kunna omsätta de nationella folkhälsomålen i praktiken kommer det att behövas en bred folkhälsokompetens inom olika sektorer och yrkesgrupper.

Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst är exempel på verksamheter som har folkhälsouppgifter. Andra verksamheter är t ex försäkringskassan, företagshälsovård och fritidsorganisationer. Ett av uppdragen är bl a att genomföra åtgärder för att främja hälsa och att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet samarbetar i följande utbildningsprogram:
Magisterutbildning i folkhälsovetenskap: 
Master of Public Health Science. 
Samverkan sker med utbildningsradion, UR, som producerar radio- och TV program inom ämnesområdet.

Utbildningen vänder sig till Dig som vill komplettera en tidigare examen från andra ämnesområden med en akademisk examen inom folkhälsovetenskap.

Målet för utbildningen är att ge kunskaper och en vetenskaplig grund för folkhälsoarbete inom olika samhällssektorer.
Genom kursdeltagarnas olika intressen, erfarenheter och yrken skapas möjlighet till vidgat perspektiv och ökad samverkan i folkhälsoarbete.

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap omfattar 60 högskolepoäng uppdelade på fyra obligatoriska kurser om 7,5 hp vardera och självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Dessutom ingår valbara kurser för att uppnå 60 hp totalt.

De obligatoriska kurserna är:

Start VT10

Folkhälsovetenskap, kvalitativa metoder, 7,5 hp
Folkhälsoarbete, 7,5 hp

Start HT09

Epidemiologi, 7,5 hp 
Hälsa och Samhälle, 7,5 hp

Utbildningen genomförs som halvtidsstudier och nätbaserad distansutbildning.

 

[Åter till Magisterutbildning - Arkiv]

 

Redigera
Share Dela