Sjuksköterskeprogrammet årskurs 2

Tidigare litteraturlistor

Allmän symtomatologi och medicinsk teknik, 5 p,
kurskod KMA009 050819

Fördjupning inom omvårdnads- och forskningsprocessen,
5 p, kurskod VOB003 rev 010927rev 040628rev 050819

Hälsans bestämningsfaktor, 5 p, kurskod FHA010
rev 021212
rev 040628

Sjukdomar, genus och ålder, 5 p, kurskod KMB005, 011101

Specifik patologi, diagnostik och terapi, 10 p, kurskod KMA006, rev_040924

Specifik symtomatologi och medicinsk teknik, 10 p, 
kurskod KMB015 050407rev 050819

Vård i ett familjeperspektiv, 5 p, kurskod VOB005
rev 010927
rev 040628rev 050819

Vård i ett äldreperspektiv, 5 p, kurskod VOB006
rev 010927
rev 040628rev 050819

Vårdfilosofi och etik, 5 p, kurskod VOB004 rev 010927
rev 040628rev 050819

 

[Åter arkiv utbildning] 

Redigera
Share Dela