Forskmilj

Forskningsmiljöer

Med syftet att skapa starka och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer som ger stöd åt såväl strategiska som långsiktiga forskningsprojekt och uppmuntrar sektionsöverskridande verksamheter bedrivs forskning vid Sektionen för hälsa inom miljöerna Hållbart aktivt åldrande och Hälsa & Teknik.


 Forskningsmiljön Hälsa & Teknik

Forskningsmiljön Hälsa och Teknik vid Sektionen för hälsa är en tvärvetenskaplig miljö som berör många färdigheter och innefattar studier av hur hälsa kan relateras direkt eller indirekt till genomförandet och effekten av teknik. Forskningsmiljön inbegriper studier inom områdena:

- Tillämpad hälsoteknik

- Omvårdnad/Vårdvetenskap

- Folkhälsovetenskap


 Forskningsmiljön Hållbart aktivt åldrande

Forskningsmiljön Hållbart aktivt åldrande, som startades upp under 2009/2010 är ett tvärvetenskapligt område inom Sektionen för hälsa, med syfte att beskriva och analysera äldres hälsa och behov av vård från och i ett socialt hållbart perspektiv. Forskningsmiljön inbegriper studier inom områdena:

- Omvårdnad/Vårdvetenskap

- Folkhälsovetenskap

Redigera
Share Dela