Fristående kurser start VT08

Folkhälsovetenskap

Grundkurs

Hälsa och livsstil, 7,5 högskolepoäng, kurskod FH1106,
kursplan, mer informaion >>
Litteraturlista


Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi, 
7,5 högskolepoäng, kurskod FH1201 (nätbaserad),
kursplan, mer informaion >>
Litteraturlista


Vårdhygien, 4 högskolepoäng, kurskod FH1109 (nätbaserad),
kursplan, mer informaion >>
Litteraturlista


- Denna kurs är inställd.
Infektionsepidemiologi: risker och prevention,
7,5 högskolepoäng, kurskod FH1202 (nätbaserad), 
kursplan, mer information >>
Litteraturlista


Läs mer information om ämnet folkhälsovetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela