Fristående kurser start HT09

Vårdvetenskap/Omvårdnad

Grundkurs

Informationssökning och Vetenskaplig teori och metod,
7,5 hp, kurskod VO1110 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Stöd till närstående, 7,5 hp, kurskod VO1111 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap 30 hp,
kurskod VO1301 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vårdvetenskap/omvårdnad 30 hp, kurskod VO1201 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Avancerad nivå

Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap 15 hp,
kurskod VO2401 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Kvalitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap, 7,5 hp,  (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vårdvetenskapens teori, 7,5 hp, kurskod VO2410, (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Läs mer information om ämnet vårdvetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela