Specialistsjuksköterskeprogram

- med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolep.

Med start HT 2008

Kursplaner och litteraturlistor

Medicinsk vetenskap - patofysiologi och farmakologi med fördjupat perspektiv inom anestesisjukvård,
15 högskolepoäng, kurskod KM2403


Omvårdnad - verksamhetsförlagda studier inom anestesisjukvård, 15 högskolepoäng, kurskod VO2406 


Omvårdnad - fördjupning inom anestesisjukvård,
7,5 högskolepoäng, kurskod VO2408


Kursplaner inklusive litteraturlistor för HT08 

Kursplaner inklusive litteraturlistor för VT09

   Nedanstående kurser genomförs vid 
Växjö universitet (www.vxu.se)


Den svårt sjuke patienten, 15 högskolepoäng

Omvårdnad - självständigt arbete inom anestesisjukvård,
7,5 högskolepoäng


[Åter Specialistutbildning]

 

Redigera
Share Dela