Forskningsgruppen

Forskningsgruppen vid Sektionen för hälsa arbetar för att främja tillväxten av en god forskningsmiljö för den forskning och forskarutbildning som bedrivs vid sektionen och tillser att forskningen har koppling till BTH:s allmänna forskningspolicy. Det övergripande målet är att forskningen ska gagna sektionens utveckling.


Forskningsgruppens uppgifter

Forskningsgruppens ska medverka till att forskningen vid sektionen blir stark och sammanhållen t ex genom gemensamma ansökningar. Forskningsgruppen ska vara ett forum för stöd och hjälp vid handledning av doktorander, ansökningar, konferenser mm. Dessutom ska gruppen arrangera seminarier för all personal inom relevanta ämnen, forskningsmetoder och nyheter samt rapportera till sektionens personal vid sektionsträffar.


Forskningsgruppens sammansättning

Forskningsgruppen består av all personal som bedriver forskning eller är forskarstuderande vid sektionen. För att stimulera kompetensutveckling och forskningsaktivitet bjuds all personal vid sektionen in till forskningsgruppens möten.

Ordförande, Johan Berglund

Sekreterare, Tobias Ericson


Forskningsgruppens möten HT-13

Forskningsgruppen sammankallas en gång i början och en gång i slutet av varje termin. Följande möten är inplanerade för höstterminen 2013:

Måndag 9/9 kl. 15.00-17.00, konferensrummet Bataljen

Måndag 9/12 kl. 14-16.30, konferensrummet Bataljen


Dagordningar och minnesanteckningar

För dagordningar och minnesanteckningar från forskningsgruppens möten besök följande sida (kräver inloggning):

Dagordningar och minnesanteckningar

 

Redigera
Share Dela