Innovage logo


REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES IN ECO-INDEPENDENT
LIVING FOR THE ELDERLY


Nyheter

2014-12-12

Slutbroschyr och nyhetsbrev 3

kompendiumSlutbroschyren med Innovage-projektets aktiviteter och resultat finns nu publicerad.

 "Bästa platsen att leva är i hemmet", pdf

Nu finns även nyhetsbrev nr. 3 publicerad på svenska.

 Nyhetsbrev nr 3, pdf


2014-11-14

Studiebesök i Blekinge från Cypern

Besökare från Cypern genomförde ett studiebesök i Blekinge för att inspireras om eko hållbara smarta hem system för äldre inom ramen för EU projektet Innovage BTH. Intresse fanns för fortsatt samarbete inom Eko hållbara smarta hem lösningar för äldre. 

Bland besöksplatserna fanns Blekinge Health Arena, Seniorförening, Smarta hem visningslägenhet i Karlshamn och Karlskrona kommuns smarta hem tillämpningar där man visade trygghetssystem för äldre med både teknik och sociala tillväggångssätt med sällskapshundar.

Innovagepic

2014-11-10

Nyhetsbrev 3 publicerat

Innovage är inne på sitt sista projektår och det har varit ett år fyllt av aktiviteter på både lokal och europeisk nivå. Läs mer om detta i Innovages tredje nyhetsbrev som nu finns publicerat.

Innovage nyhetsbrev, nr. 3, november 2014

2014-10-07

Gemensam slutkonferens INNOVAge och CASA

Interreg IVC projekten INNOVAge och CASA höll den 7:e oktober 2014 en gemensam slutkonferens i Bryssel med temat: "Att skapa enhet ur mångfalden: hållbara lärdomar om aktivt åldrande".
Från BTH deltog Jenny Lundberg, Sara Eriksén och Johan Berglund.

Program och mer information

Innovage conference

2014-05-05

Mentorskap inför framtida utmaningar

Inom ramen för EU projektet Innovage med fokus på eco-hållbara smarta hem för äldre har två seniora forskare Jenny Lundberg och Sara Eriksén varit i Spanien och hållt uppskattade föreläsningar och arbetsmöten.
Frankrike och Sverige var utvalda av Spanien att fungera som mentorer och förebilder inför de utmaningar som flera av EU länderna inklusive Spanien står inför, dvs en åldrande befolkning och anpassningar till detta inom hälso, sjukvård och omsorg.
BTH var inbjudna som experter och föregångare i att bygga kluster av olika typer av stakeholders inför framtida utmaningar. Företag, institut, samhällsservicerepresentanter, vård-, hälso- och omsorgspersonal, beslutsfattare, äldrerepresentanter, forskning och utbildningsrepresentanter lyssnade på och bidrog till ett gemensamt kunskapsutbyte med fokus på innovation för äldre kring smarta hem och hälso system mha elektro- mekanik, data, mjukvaruinriktningar.
Forskarna föreläste om hur man får med användarna med i processen samt metoder för att identifiera behov och för att matcha service och tjänster till detta.
Flera andra EU länder inom Innovage projektet är intresserade av att ta del av det som vi i Sverige kan inom forskning och utveckling inom innovationer för äldre för att skapa kluster av intressenter och policies för ett hållbart samhälle, med bibehållen och ökad kvalité inom vård och omsorg. Nästa land på tur att ta del av ett utbyte av kompetens från BTH är Cypern.

2013-11-25

Innovage stöder kluster för Smarta hem och Distansdiagnostik

Innovageprojektet där BTH innehar en mentorsroll, har i mitten av November haft möte i Bulgarien, Sofia.
De länder som ska skapa egna kluster med stakeholders för Smarta hem teknik, Distansdiagnostik och policies för att skapa utrymme för en åldrande befolkning har börjat specificera och konkretisera vilka behov de har.
I Bulgarien åstadkom deltagarna i projektet en framgångsrik matchning mellan behov hos de länder som håller på att bygga upp hållbara system och de som redan har det."

2013-11-01

Ny app ökar de äldres självständighet

Projektet Innovage går ut på att ta hjälp av ny och innovativ teknik samt att motivera de äldre att se tekniken som ett komplement till stöd från personal. På det här sättet kan de äldre leva självständigt längre i sina egna hem.

-Det är viktigt att se tekniken som ett komplement till den övriga omsorgen och vården, menar Jenny Lundberg, projektledare för Innovage vid BTH.

Lyssna på ett inslag i SVT där Jenny Lundberg berättar om projektet (10:44 in i inslaget)

2013-10-08

8 oktober 2013, Bryssel: Innovage-projektet kommer att presenteras vid Open Days 2013 med en dedikerad workshop inom "innovativa strategier och lösningar för aktivt åldrande" 


Om projektet

Innovage är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att öka effektiviteten i den regionala utvecklingspolitiken inom området självständigt eget boende för äldre genom nätverks- och mentorskapsaktiviteter på både regional och interregional nivå.

Genom att inse den viktiga rollen hos IKT- lösningar för att möta utmaningarna samhället möter med en ökande andel äldre syftar projektet mot att dels hjälpa äldre att kunna klara sig självständigt längre i sina egna hem samt öka deras autonomi och dels göra innovativa lösningar i hemmet mer tillgängligt och bekvämt för äldre.

Följ projektet på Innovages webbsida

Se även information om projektet på Sektionen för datavetenskap och kommunikations webb

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg IVC - programmet för regionalt samarbete)

Samarbetspartners: Marche Regional Authority IT, ADEBAG FR, Culminatum Innovation Oy FI, Sofia Municipality BG, Region of Central Macedonia EL, Regional Management of Social Services – Junta de Castillia y Léon ES, Geriskopou Miunicipality CY, SEHTA UK, Development Centre Litija SI, Lithuanian Innovation Centre LT, INTRAS FOUNDATION ES, Regional Development Agency of South Bohemia CZ, Rzeszow Regional Development Agency PL, Netherlands organization for applied scientific research TNO NL.


Nyhetsbrev

Innovage nyhetsbrev

Innovage nyhetsbrev, nr. 3, november 2014

Innovage nyhetsbrev, nr. 2, december 2013

Innovage nyhetsbrev, nr. 1, december 2012


Informationmaterial

Innovage picture
Innovage broschyr (pdf, öppnas i nytt fönster)


 

interregerdf

 

 

 

Redigera
Share Dela