Uppdragsutbildning med start HT11

Kursen är inställd (startar ej hösten 2011)!

Uppdragsutbildning för sjuksköterskor i gastrointestinal endoskopi, grundnivå

Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, Sektionen för hälsa, erbjuder utbildning för sjuksköterskor i gastrointestinal endoskopi. Första 2-årskursen är snart helt genomförd och har hittils varit mycket framgångsrik och en grupp av sjuksköterskor kommer nu att kunna självständigt genomföra såväl gastro- som koloskopier.

Kontaktperson Henrik Forssell

Gastrointestinal endoskopi dvs. gastroskopi och koloskopi, är undersökningar som används för diagnostik av en rad olika sjukdomar i matstrupen och mag- tarmkanalen. Det finns ett stort behov av sjuksköterskor med specialistkunskap som självständigt kan utföra endoskopi och kursen vänder sig i första hand till sjuksköterskor med intresse att utöka sin kompetens, är verksamma vid endoskopienhet och vill lära sig att göra både gastro- och koloskopi.

Den teoretiska utbildningen som bland annat omfattar matstrupens och mag- tarmkanalens sjukdomar, kunskap om endoskopiska instrument samt olika endoskopiska undersöknings- och behandlingsmetoder sker vid BTH, Sektionen för hälsa, i Karlskrona. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på hemorts-sjukhuset med hjälp av lokal handledare.

Gastro4_form3.jpg

Utbildningen pågår under 2 år, vilket innebär studier på halvfart och motsvarar 60 högskolepoäng.

Den studerande skaffar sig fördjupade kunskaper och färdigheter för att självständigt och kritiskt kunna verka som sjuksköterska med specialkunskap inom endoskopi och kunna genomföra olika endoskopi-undersökningar för diagnostik av sjukdomar i matstrupen och mag- tarmkanalen.

Kursen leds av docent Henrik Forssell som är universitetslektor på BTH och även kirurg med mångårig erfarenhet av endoskopi.


Kostnad för utbildningen under 2 år är totalt 125 000 kr. Anmälan är bindande, kostnaden för utbildningen kan delas upp per år eller termin.


Kursen är inställd (startar ej hösten 2011)!

Ansökningsblankett (pdf, öppnas i nytt fönster)

Informationsblad (pdf-format, öppnas i nytt fönster)

Kursplan inklusive litteraturlista (gällande pågående endoskopikurs)

Referenser

"Vi är tre sjuksköterskor från Sophia Hemmet i Stockholm som fick förmånen att gå endoskopiutbildning vid Blekinge Tekniska Högskola. Upphovsmannen till denna unika specialistutbildning är Docent Henrik Forssell som varit kursansvarig och skött denna uppgift med bravur. Då en ny utbildning planeras starta upp höstterminen 2011 och vår kurs är på slutfasen, vill vi härmed varmt rekommendera denna utbildning till dem som "brinner" för endoskopi.

Studenter från Sophiahemmet, Stockholm

Vi har fått fördjupade kunskaper (teoretiska och praktiska) inom anatomi/fysiologi / gastroenterologi / sjukdomslära och inte minst endoskopi. Allt detta för att läras upp till att självständigt kunna utföra gastroskopi / -koloskopi under- sökningar. Vi hoppas att nästkommande grupp vill delta / ingå i vårt nätverk för endoskoperande sjuksköterskor som är under uppbyggnad".

Mia Pengel, Catharina Wallenkampf, Pia Gallardo, Sophiahemmet, Stockholm

Vid frågor / funderingar är ni varmt välkomna att ringa eller komma och besöka oss,
Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet, Valhallavägen 91, 114 86 STOCKHOLM,
tel: 08-406 23 08.

 

"Det har varit mycket lärorikt att gå denna utbildning. Mycket nytt men också en hel del
värdefull repetition, allt från anatomi och fysiologi till uppdaterade lagteJimmie Nilsson, kirurgavdelningen, Växjöxter och riktlinjer. Redan före avslutad utbildning känner jag mig mer stärkt i min roll som sjuksköterska och min nya kompetens spelar här en stor roll tror jag. Dessutom tycker jag numera att inte bara endoskopier utan även mötet med de människor som jag undersöker är bland det roligaste jag vet nu när jag fått bredda perspektivet på mina patienter så mycket mer.

I utbildningen har jag fått förmånen att lära mig mer om hela gastrointestinalkanalen utav skickliga yrkesmän/kvinnor både genom föreläsningar och genom praktiska övningar. Tack vare mycket praktik i utbildningen så blir det också genast mycket roligare. Tack vare utbildningen har även ett intresse för patologi väckts hos mig. Kombinationen av allt det ovan nämnda har bara gjort mig ännu mer nyfiken och sugen på att fortsätta endoskopera och utveckla endoskopiverksamheten. Utbildningen rekommenderas varmt till den som vill utvecklas både professionellt och personligt".

Jimmie Nilsson, kirurgavdelningen, Växjö

Kirurgmottagningen, Centrallasarettet, 351 85 Växjö, Skopienhetens tel: 0470-586606.

 

Ett fantastisSilva Flemark, Ängelholms sjukhuskt tillfälle att utveckla sjuksköterskans kompetens, efter många år som endoskopiassistent. Gör som jag och ta chansen till en otroligt spännande utbildning och nya utvecklande arbetsuppgifter.

Silva Flemark

Min adress är Endoskopimottagningen, Ängelholms Sjukhus, 262 81 Ängelholm, tel: 0431-812 25

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela