Vårdvetenskapliga gruppen

Vårdvetenskapliga gruppen är ett forum för forskare och forskarstuderande inom ämnet Vårdvetenskap vid Sektionen för hälsa.


Vårdvetenskapliga gruppens sammansättning

Vårdvetenskapliga gruppen består av all personal vid Sektionen för hälsa som bedriver forskning eller är forskarstuderande inom ämnet Vårdvetenskap.

Ordförande, Göran Holst

Sekreterare, Tobias Ericson


Vårdvetenskapliga gruppens möten HT-13

Vid varje vårdvetenskapligt möte hålls ett seminarium där ett manuskript presenteras och tas upp för granskning. För att stimulera kompetensutveckling och forskningsaktivitet är all personal vid sektionen välkommen till  Vårdvetenskapliga gruppens seminarium. Följande möten och seminarium är planerade inför höstterminen 2013:

Torsdag 12/9:

Torsdag 17/10: Seminarium: Ewa Andersson/fenomenografi

Torsdag 14/11: Seminarium om Mixed Methods: Gunilla Borglin

? /12 (ej fastställt)

Alla möten hålls kl. 14.00 - 16.00 i konferensrummet Bataljen om inget annat meddelas. 


Dagordningar och minnesanteckningar

För dagordningar och minnesanteckningar från Vårdvetenskapliga gruppens möten besök följande sida (kräver inloggning):

Dagordningar och minnesanteckningar

 

 

Redigera
Share Dela