Hållbart aktivt åldrande

 Välkommen till forskningsmiljön
Hållbart Aktivt Åldrande

Forskningsmiljön Hållbart aktivt åldrande (HAÅ), som vi började bygga upp under 2009/2010 är ett tvärvetenskapligt område inom Sektionen för hälsa, med syfte att beskriva och analysera äldres hälsa och behov av vård från, och i ett socialt hållbart perspektiv.
Miljön syftar till att ge ny och ökad kunskap om äldre personers hälsa och välbefinnande samt om deras egna och närståendes behov av vård och omsorg i ett socialt hållbart perspektiv.
En viktig del i denna miljö är det långsiktiga forskningsprojektet SNAC (Swedish National study on Aging and Care) om åldrandet och framtida behov kring äldre personers hälsa och vård
Denna forskargrupp har därför som målsättning att aktivt engagera sig i, och initiera forskning som kommer att skapa ny, samt öka befintlig, kunskap om äldres vård och omsorg. Utgångspunkten för vår forskning är äldre personers hälsa och välbefinnande samt de vardagliga behov som vi ser i hälso- och sjukvården, från omsorg till sjukhusvård.

Ania Willman Johan Berglund
Professor Ania Willman / professor Johan Berglund
Forskningsledare Hållbart aktivt åldrande


Nyheter inom Hållbart Aktivt Åldrande

2014-01-13

Artikeln "Case managers for older persons with multi-morbidity and their everyday work - a focused ethnography", Gustafsson M, Kristensson J, Holst G, Willman A, Bohman D, finns nu publicerad i BMC Health Services Research, 2013, 13:496

2014-01-03

Artikeln "Including systematic reviews in PhD programmes and candidatures in nursing: Hobson’s choice?" Olsson, C., Rignér A., Borglin G.,(201x) har blivit accepterad i NurseEducation in Practice

 

Nyhetsarkiv


 

wordcloud

 

 

 

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela