Ania Willman, professor

Hållbart aktivt åldrande / Vårdvetenskap

Ania Willman

Titel

RN, RNT; BEd, PhD; Professor

Anställd som

Professor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputationsår

1996

Avhandling

Hälsa är att leva En teoretisk och empirisk analys av begreppet hälsa med exempel från geriatrisk omvårdnad. Nr 123, Studia Psychologica et Pedagogica, University of Lund, the Malmö School of Education and the Society of Psychology and Pedagogy. Forskning och Utveckling, nr 47, Vårdförbundet, Stockholm (finns idag på print-on-demand på Studentitteratur, Lund. ISBN 91-7043-035-7.

Nuvarande position

Professor/Ordförande Svensk sjuksköterskeförening (www.swenurse.se)

Klinisk specialisering

Evidensbaserad omvårdnad /äldreomsorg

Pågående projekt/forskning

Huvudhandledare för:


Ewa Andersson, "Livet efter en hjärtinfarkt samt upplevelsen av socialt stöd till yngre personer och deras närstående."

Amanda Hellström, "Sleep disturbances and non-pharmacological sleep promotion in middle-aged and older adults."

Ann-Charlotte Holmgren, "Omfattning av anhörigas insatser, upplevda situationer och stöd i samband med vård av den mest sjuke äldre."

Agneta Lindvall, "De mest sjuka äldre i Blekinge, fördjupad förståelse ur ett patientperspektiv"

Handledare för:

Catharina Lindberg, "Autonomi som förutsättning för tillit i en teknikintensiv vårdmiljö"

Boel Sandström, "Implementering av nationella riktlinjer för personer med schizofreni - attityder och uppfattningar hos beslutsfattare och personal"

Peer Reviewed publikationer

Sandström B., Svensson B., Willman A & Borglin G., (2014) ‘How do we know if this is the best?’: Mental health care professionals’ views regarding the national guidelines for psychosocial interventions. International Journal of Mental Health Nursing, 23, 221-231.

Sandström, B. Willman, A., Svensson, B. & Borglin, G. (2013). Mapping attitudes and awareness with regard to national guidelines: an e-mail survey among decision-makers. Journal of Nursing Management. 2013 Jul 22. doi: 10.1111/jonm.12061. [Epub ahead of print]

Andersson, E., Borglin, G. & Willman, A. (2013). The Experiences of Younger Adults Following Acute Myocardial Infarction. Qualitative Health Research. 2013: 23(6): 762-772

Andersson, E.K., Borglin, G., Sjöström-Strand, A. & Willman, A. (2012). Standing alone when life takes an unexpected turn: Being a midlife next of kin of a relative who has suffered a myocardial infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2012 Oct 16. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01094.x. [Epub ahead of print]

Sandström, B., Borglin G., Nilsson, R., Willman, A. (2011) Promoting the implementation of evidence-based practice: A literature review focusing on the role of nursing leadership. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 8, 4, 212-223. 

Andersson, E., Valdenäs, S., Nilsson, R. & Willman, A. (2011). Aktuellt kunskapsläge vid kateterspolning - systematisk litteraturgranskning. Vård i Norden, Vol 31; No 4, pp 27-31.

Hellström, A., Fagerström, C.  & Willman, A. (2011). Promoting sleep by non-pharmacological nursing interventions in health care settings. A systematic review. Worldviews of Evidence based Nursing, Volume: 8, Issue 3, pages 128-142

Nilsson. I-M., List, T. & Willman, A. (2011). Adolescents with TMD pain - the Living with TMD pain phenomenon. Journal of Orofacial Pain, 2011, Vol. 25; (2)107-116

Hellström, A., Hagell, P., Fagerström, C. & Willman, A. (2010) Measurement of the Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) in an elderly population in Sweden. BMC Geriatrics, 2010, 10:84

Bahtsevani, C., Willman, A., Stoltz, P & Östman, M. (2010). Experiences of the implementation of clinical practice guidelines - interviews with nurse managers and nurses in hospital care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, Volume 24, Issue 3, September 2010, Pages: 514-522.

Holst, G., Willman, A., Fagerström, C., Borg, C., Hellström, Y. & Borglin, G. (2010). Quality of care: Prevention of Pressure Ulcers - Nursing Students as facilitators of evidence based practice. Vård i Norden, Volume 30, Issue 1, 2010, pages 40-42, ISSN 0107-4083.

Gebru, K. & Willman, A. (2010). Education to promote culturally competent nursing care - students' responses to open-ended questions in a questionnaire. Nurse Education Today, volume 30, issue 1, january 2010, pages 54-60

Eiman Johansson, M., Pilhammar Andersson, E & Willman, A. (2009). Nurses' clinical reasoning concerning management of peripheral venous cannulae. Journal of Clinical Nursing, Volume 18, pages 3366-3375, december 2009.

Jönsson, A-M. & Willman, A. (2009). Telenursing in home care services. Experiences of Registered Nurses. eJHI - electronic Journal of Health Informatics, Vol 4(1):e9.

Stoltz, P., Skärsäter, I. & Willman, A. (2009). "Insufficient evidence of effectiveness" is not "evidence of no effectiveness" - evaluating computer-based education for patients with severe mental illness. Worldviews of Evidence Based Nursing, volume 6, issue 4, pages 190-199, december 2009.

Turunen Olsson, P., Peterson, H., Willman, A. & Gardulf, A. (2009). Standardized care plans in Swedish health care: their quality and the extent to which they are used. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2009; 23; 820-825.

Islamoska, J., Nilsson, R., Sjöström, K. & Willman, A. (2009). Arbetsmodeller som säkrar sjuksköterskekompetensen - en systematisk litteratursammanställning. Vård i Norden, Vol. 29; No. 2: 44-47.

Lämås, K., Willman, A., Lindholm, L. & Jacobsson, C. (2009). Economic Evaluation of Nursing Practices: A Review of Literature. International Nursing Review, 56, 13-20.

Jönsson, A-M. & Willman, A. (2008). Implementation of Telenursing within Home Health Care. Journal of Telemedicin and e-Health, 14(10), 1057-1062.

Eiman Johansson, M., Pilhammar Andersson, E., Khalaf, A. & Willman, A. (2008). Registered nurses' adherence to clinical guidelines regarding peripheral venous catheters: a structured observational study. Worldviews of Evidence Based Nursing, 5(3), 148-159.

Bahtsevani, C., Willman, A., Khalaf, A. & Östman, M. (2008). Developing an instrument for evaluating implementation of clinical practice guidelines - a test-retest study. Journal of Evaluation in Clinical Practice 14(5), 839-846.

Willman, A. Hälsa och hopp inom omvårdnad. Omsorg, Nordisk tidskrift för palliativ medicin, 2008, vol 25, nr 3, ss 3-6.

Gebru, K., Khalaf, A. & Willman, A. (2008). Outcome analysis of a research-based didactic model for education to promote culturally competent nursing care in Sweden - a questionnaire study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22; 348-356.

Wann-Hansson, C., Hagell, P. & Willman, A. (2008). Risk factors and prevention among patients with hospital-acquired and pre-existing pressure ulcers in an acute care hospital. Journal of Clinical Nursing, 17; 1718-1727.

Jönsson, A-M. & Willman, A. (2007). Development of a consultation and teaching concept for leg wound treatment in home health care. Journal of Telemedicine and Telecare, 13:236-240.

Tärnhuvud, M., Wändel, C. & Willman, A. (2007). Nursing interventions to improve the health of men with prostate cancer undergoing radiotherapy: A review. European Journal of Oncology Nursing, 11, 328-339.

Stoltz, P., Pilhammar Andersson, E. & Willman, A. (2007). Support in nursing - An evolutionary concept analysis. International Journal of Nursing Studies, 44:8, 1478-1489.

Gebru, K., Åhsberg, E. & Willman, A. (2007). Nursing and medical documentation on patients' cultural background. Journal of Clinical Nursing,16, 2056-2065.

Skärsäter, I. & Willman, A. (2006). The recovery process in major depression - an analysis employing Meleis' transition framework for deeper understanding as a foundation for nursing interventions. Advances in Nursing Science, Vol. 29, No 3, pp. 245-259.

Stoltz, P., Lindholm, M., Udén, G. & Willman, A. (2006). The meaning of being supportive to family carers as narrated by registered nurses working in palliative home care. Nursing Science Quarterly, 19(2): 163-173.

Stoltz, P., Willman, A, & Udén, G. (2006).The meaning of support as narrated by family carers who care for a senior relative at home. Qualitative Health Research, 16(5): 594-610.

Bahtsevani, C., Khalaf, A. & Willman, A. (2005). Evaluating psychiatric nurses' awarness of evidence-based nursing publications. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2(4):196-207.

Annersten, M. & Willman, A. (2005). Performing subcutaneous injections: a literature review. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2(3):122-130.

Nilsson, R., Björdal, C., Andersson, M., Björdal, J., Nyberg, A., Welin, B. & Willman, A. (2005). Health risks and occupational exposure to volatile anesthetics - a review with a systematic approach. Journal of Clinical Nursing, 14 (2), 173-186.

Bahtsevani, C., Udén, G. & Willman, A. (2004). Outcomes of evidence-based clinical practice guidelines: A systematic review. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 20:4, 427-433.

Stoltz, P., Udén, G. & Willman, A. (2004). Support for family carers who care for an elderly person at home - a systematic literature review. Scandinavia Journal of Caring Sciences, 18, 1-9.

Nystedt, A., Edvardsson, D. & Willman, A. (2004). Epidural Analgesia for pain relief in labour and childbirth a review with a systematic approach. Journal of Clinical Nursing, 13,455-466.

Chaboyer, W., Willman, A., Johnson, P. & Stockhausen, L. (2003). Embedding Evidence-based Practice in a Nursing Curriculum - A Benchmarking Project. Nurse Education in Practice, 3,1-8 .

Gustafsson, B. & Willman, A. Nurses´Self-relation - Becoming Theoretically Competent by Implementation of the SAUC model for Confirming Nursing. Nursing Science Quarterly, 2003, 16(3), 265-271.

Gebru, K. & Willman, A. A Research-based Didactic Model for Education to Promote Cultural Competent Nursing Care in Sweden. Journal of Transcultural Nursing, 2003, 14(1), 55-61.

Willman, A. & Stoltz, P. Yes, No or Perhaps: Reflections on Swedish Human Science Nursing Research Development. Nursing Science Quarterly, 2002, 15(1), 66 - 70.

Stoltz, P. & Willman, A. The Human Becoming School of Thought as Framework for Hermeneutic Interpretation of Persons´ Experiences from Coronary Angiography. Theoria, Journal of Nursing Theory, 2001, 10(4), 20-29.

Nilsson, U-B. & Willman, A. Evaluation of Nursing Documentation - A comparative study using the instruments NoGa and Cat-ch-ing after an educational intervention. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2000; (14): 3, 199 - 206.

Publikationer i press

 

Accepterade publikationer

 

Publikationer under Peer review

 

Publikationer i manus

Hellström, A., Hellström, P., Willman, A. & Fagerström C. (2012). Associations between sleep difficulties and leisure activities among older men and women in Sweden. European Journal of Aging, (manuscript)

Böcker & Bokkapitel

Willman, A. & Stoltz, P. Metasyntes. Kap. 13. I: Henricson, M. (Red.). (2012). Vetenskaplig teori och metod- från ide´ till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07135-0 (Hederspris vid Studentlitteraturs Kurslitteraturpris 2012).

Fagerström, C. & Willman, A. (2011). Home care in Sweden. In: Genet, N., Boerma, W., Kroneman, M., Hutchinson, A & Saltman, R. Home care in Europe - Current structure and future challenges. European Observatory on Health Systems and Policies, e-book, 2012.

Fagerström, C. & Willman, A. (2011). Home care in Norway. In: Genet, N., Boerma, W., Kroneman, M., Hutchinson, A & Saltman, R. Home care in Europe - Current structure and future challenges. European Observatory on Health Systems and Policies, e-book, 2012.

Fagerström, C. & Willman, A. (2011). Home care in Denmark. In: Genet, N., Boerma, W., Kroneman, M., Hutchinson, A & Saltman, R. Home care in Europe - Current structure and future challenges. European Observatory on Health Systems and Policies, e-book, 2012.

Gustafsson, B. & Willman, A (red.) (2011). Självkompetens - Handbok för bekräftande vägledning (prel. titel manuskript).

Willman, A., Stoltz, P & Bahtsevani, C. Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 3:dje utvidgade upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2011 (in press).

Gebru, K. & Willman, A. Sjuksköterskestudenters syn på utbildning i kulturkongruent omvårdnad, Kapitel 12. I: Björngren Cauda, C. (red.) Omvårdnad i mångkulturella rum - frågor om kultur, etik och reflektion. Lund: Studentlitteratur, 2010, ss 339-358.

Willman, A. Förord samt Kapitel 2 Hälsa och välbefinnande. I: Edberg, A-K, Ehrenberg, A, Friberg, F, Wallin, L, Wijk, H. & Öhlén, J. Omvårdnadens grunder. En specialutgåva för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur, 2010, ss 11-12 och ss 39-55.

Willman, A. Evidens och personcentrerad vård. Kapitel 9. I: Edvardsson, D. Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 2010, ss 101-112.

Willman, A. Hälsa och välbefinnande. I: Edberg, A-K & Wijk, H.(red.). Kapitel 1, Grundläggande omvårdnad, bok 2, Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur, 2009, ss 27-43.

Nilsson, R. & Willman, A. Kvalitetsindikatorer för patienter med risk för fall och fallskador. I: Idvall, E. (red.) Svensk sjuksköterskeförening. Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. (5:te uppl.) Stockholm: Gothia förlag, 2008.

Willman, A., Stoltz, P & Bahtsevani, C. Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 2:dra utvidgade upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2006. (även publicerad på danska: Evidensbaseret sygepleje - en bro mellem forskning og den kliniske virksomhed. 2dra udgave, København: Gads forlag, 2007).

Engström, B., Nilsson, R & Willman, A. State-of-the-art - Omvårdnad vid stroke. Stockholm: Gothia förlag och Svensk sjuksköterskeförening, 2005.

Gebru, K. & Willman, A. Kulturkongruent omvårdnad. I: Magnusson, F. (Red) Etnicitet, vård och hälsa. Lund: Studentlitteratur, 2002, ss 181-199.

Willman, A. & Stoltz, P. Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur, 2002. (även publicerad på danska: Evidensbaseret sygepleje. En bro mellem forskning og klinisk virksomhed. København: Gads Forlag, 2004.

Willman, A. Evidensbaseret sygepleje. Kapitel 18.  I: Ramhøj, P. Egerød, I. & Taleman, J. (Red.) Klinisk sygepleje. Praksis og udvikling.  Köpenhamn: Akademisk Forlag, 2000, ss 352 - 361 (på danska).

Mohlin, C. & Willman, A. Omvårdnadsdokumentation vid geriatrisk klinik. Kapitel 6. I: Rooke, L. (Red.) Omvårdnadsdiagnostik och dokumentation - olika perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1992.

Abstrakt & konferens presentationer

Refereebedömda (presentatör understruken)

Andersson, E., Borglin, G. & Willman, A. Younger people’s experience of life after having survived an acute myocardial infarction: An interview study. Vårdalinstitutets konferens, Karolinska Institutet, 18 och 19 oktober, 2011, Stockholm (submitted).

Willman, A. & Leksell, J. Nursing research- strategies; Swedish Society of Nursing. ICN, International Council of Nurses Congress, 2-4 May, 2011, Valetta, Malta.

Jacobsson, C, Willman, A, Palm, C-A & Torpenberg, I. The Swedish Society of Nursing’s national code of core values for care. ICN, International Council of Nurses Congress, 2-4 May, 2011, Valetta, Malta.

Hellström, A, Hagell, P, Fagerström, C. & Willman, A. How to measure and classify insomnia in elderly persons. 4th European Nursing Congress "Older Persons: the future of care, Rotterdam, The Netherlands", 4-7 October 2010.

Burke, J, Smith, LN, Sveinsdottir, H & Willman, A. Patient Safety in Europe: theoretical considerations. An Bord Altranais, Irish Nursing Organisation, National Conference "Patient Safety", 18 May, 2010.

Willman, A.,Skärsäter, I., Hommel, A., Unneby, B., Palm Ernsäter, T. Experiences of work promoting and leading changes that improve patient safety and health care practice and from the development of quality indicators (seminar). ICN, International Council of Nurses Congress, 27 June - 4 July 2009, Durban South Africa.

Willman, A, Burke, J.M, Smith, L.N & Sveinsdottir, H.S. A report on patient safety in Europe. ICN, International Council of Nurses Congress, 27 June - 4 July 2009, Durban South Africa.

Israelsson, A. & Willman, A. Sömnfrämjande åtgärder för patienter inskrivna för vård på sjukhus - en systematisk litteraturstudie. Nätverket för sömn och hälsa, konferens 21 oktober 2008, Uppsala.

Willman, A. Omvårdnadsvariabler utvecklar kvalitetsregistren! Kvalitetsregisterdagarna "Öppna jämförelser", 7-8 oktober 2008, Umeå, Sverige.

Stoltz, P., Skärsäter, I. & Willman, A."Insufficient evidence of effectiveness" is not the same as "evidence of no effectiveness". The 13th Research Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR). Chronic Illness management, 2nd to 5th September, 2008, Vienna, Austria.

Gebru, K & Willman, A. "Does a research-based didactic model for education to promote culturally competent nursing give positive result?" 6th International Research & Development Conference "Knowledge in Nursing", Aarhus, Denmark, 22nd - 24th August, 2007.

Skärsäter, I. & Willman, A.The recovery process in major depression - an analysis employing Meleis’ transition framework for deeper understanding as a foundation for nursing interventions. International Council of Nurses Conference "Nurses at the forefront: dealing with the unexpected”, 27 may - 1 June, 2007, Yokohama, Japan.

Lämås, K., Willman, A., Lindholm, L., & Jacobsson, C. Hälsoekonomisk utvärdering inom omvårdnadsområdet. Vårdstämman, 2007.

Stoltz, P., Pilhammar Andersson, E. & Willman, A. "An evolutionary concept analysis of "support" for family carers of frail aged persons". Nordic College of Caring Sciences Conference 22-24 mars 2007, in Aarhus, Denmark.

Willman, A., Andersson, Å, Wändel, C. & Tärnhuvud, M. Evidensbaserad omvårdnad. Vårdstämman 2007.

Turonnen Ohlsson, P., Gardulf, A. & Willman, A. Nationell kartläggning av Standardvårdplaner. Vårdstämman 2007.

Gebru, K., Åhsberg, E. & Willman, A."Nursing and medical documentation on patients´cultural background." 33rd Annual Conference of the Transcultural Nursing Conference, 1-4 November, 2006, Annapolis, Maryland, USA.

Stoltz, P. & Willman, A. Overcoming Challenges in Teaching Qualitative Methods - an attempt to make human science research more digestible. 7th International Interdisciplinary Conference Advances in Qualitative Methods, 13-15 July, 2006, Gold Coast, Australia.

Willman, A. Policy setting for Evidence Based Nursing to occure- examples from Sweden. International Council of Nurses 23rd Quadrennial Congress, 21-27 May, 2005, Taiwan

Stoltz, P., Willman, A. & Udén, G. The meaning of support as narrated by family carers and registered nurses in palliative homecare. 12th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurses Researchers, 5-8, Oct, 2004, Lisboa, Portugal (in English).

Bahtsevani, C., Udén, G. & Willman, A. Outcomes of evidence-based nursing in clinical practice. 12th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurses Researchers, 5-8, Oct, 2004, Lisboa, Portugal (in English).

Willman, A. & Forsberg, A. For Evidence Based Nursing to Occure - Methods in Nursing Must Be Identified. Pre-conference "Evidence-based Nursing: Strategies for Improving Practice", Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, July 21, 2004, Dublin, Ireland (in English).

Engström, B. & Willman, A. State of the Art Document  - A Swedish Example of Nursing care for Persons with Stroke. International Council of Nurses Conference, June 2003, Geneva, Schweiz (in English).

Engström, B. & Willman, A.  State of the Art: "Omvårdnad av personer som insjuknat i slaganfall och deras närstående", Vårdförbundets stämma, Stockholm, 14-16 maj, 2003.

Nystedt, A., Edvardsson, D. & Willman, A. "Konsensus eller konflikt - en systematisk litteraturgranskning av komplikationer relaterat till epidural bedövning under förlossning", Vårdförbundet SHSTF:s stämman, Stockholm, 14-16 maj, 2003.

Engström, B. & Willman, A. "God omvårdnad - att väva samman forskning och praxis. Stroke ett exempel", Sjuksköterskedagarna, Svensk sjuksköterskeförening, Västerås, 3-4 oktober, 2002.

Willman, A. & Eiman, M. "Konsten i omvårdnad är att tillämpa vetenskapen", Sjuksköterskedagarna, Svensk sjuksköterskeförening, Västerås, 3-4 oktober, 2002.

Gebru, K. & Willman, A. "Education to promote cultural competent care - a research based didactic model to be used in the baccalaureate nursing programme", vid 28th Annual Transcultural Nursing Society Conference, Toronto, Canada, 16-19 oktober, 2002 (in English).

Willman, A. "Nursing for persons with stroke and TIA – a systematic review" vid the Stroke Nursing Symposium under ledning av Professor Lorraine Smith, 11th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR), Geneve, Schweiz, 2-4 september, 2002 (in English).

Gebru, K. & Willman, A. "Education to promote cultural competent care." vid  27th Annual Conference of the Transcultural Nursing Society, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 10-13 oktober, 2001.

Willman, A & Bahtsevani, C. “The Swedish Society of Nursing implement evidence based nursing in practice and education”, vid  ICN 22nd Quadrennial Congress, Köpenhamn, Danmark, 10-15 juni 2001 (in English).

Nilsson U-B. & Willman A. ”Utvärdering och analys av sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad efter en intervention” vid Vårdförbundet, SHSTF:s, årsmöte, Stockholm, 25-27 april, 2001.

Willman, A. “Work-shop The Human Becoming School of Thought” vid Vårdförbundet SHSTF:s årsstämma, Stockholm, 25-27 april, 2001.

Willman, A. “Hälsa som en syntes av värderingar, ett sätt att vara” vid Vårdförbundet SHSTF:s årstämma, Stockholm, 25-27 april, 2001.

Willman, A. ”Hope Symposium” vid Sigma Theta Tau 35th International Biennial Convention, Scientific Sessions Research Conference, San Diego, Californien, USA, 8 november, 1999 (in English).

Forsberg, C., Wengström, Y. & Willman, A. ”Evidensbaserad omvårdnad vid strålbehandling. Vårdförbundet SHSTF:s årsstämma, Stockholm, 21-23 april, 1999.

Forsberg, C., Wengström, Y. & Willman, A. ”Evidence-based nursing in radiation therapy” antaget vid 9th Biennial Conference of the WENR, Workgroup of European Nurse Researchers, Helsingfors,  Finland,  5-8 juli, 1998.

Willman, A. ”Priorities in health care, as suggestions for strategies for quality improvement - from a Swedish nursing perspective” vid 3rd Biennial International EuroQuan Conference and Exhibition on Quality and Nursing Practice, Oslo, Norge, 11 - 13 september, 1997 (in English).

Willman, A. ”Hälsa är att leva. En teoretisk och empirisk analys av begreppet hälsa med exempel från geriatrisk omvårdnad” vid årsstämman med Vårdförbundet SHSTF, Stockholm, 23-25 april, 1997.

Hjelm-Karlsson, K. Stenbeck, H. Rooke, L & Willman, A. “Omvårdnadsinformatik -patientsimulering. Simulering av kliniskt beslutsfattande i sjuksköterskeutbildningen” vid årsstämman med Vårdförbundet SHSTF, Stockholm, maj 1995.

Willman, A & Berthold, H. “The value of nursing - A literature review” vid the XX Quadrennial Congress of Nursing, International Council of Nurses, Madrid, Spanien, juni 1993 (in English).

Willman, A. & Berthold, H. ”Jakten på den osynliga omvårdnaden. Sjuksköterskans arbete - hur kan det mätas och värderas?”, vid  Vårdförbundet SHSTF:s, årsstämma,  Stockholm, april 1993.

Willman, A. “Ideal och verklighet - Kings omvårdnadsteori brukad av sjukhemspersonal”, muntlig presentation vid Örebro läns landsting – Högskolan i Örebro, Omvårdnads-konferens, 27-28 april, 1988.

Poster

Refereebedömda (presentatör understruken)

Nilsson. I-M., List, T. & Willman, A. (2010). Adolescents with TMD pain – the Living with TMD pain phenomenon. IASP, International Association for the Study of Pain, 13th World Congress on Pain, Montreal, Canada, 29 Aug - 2 Sept, 2010.

Hellstrom, A, Hagell, P., Fagerström, C. & Willman, A. Clinical usefulness of the Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) in elderly persons. The 20th Nordic Congress in Gerontology, Reykjavik, Iceland, 30 May-2 June, 2010.

Bahtsevani, C & Willman, A. Using the PARISH framework in development of an instrument for the evaluation of clinical practice guidelines. Knowledge Utilization Colloquium 2009, Llandudno, North Wales, United Kingdom, June 24-26 (accepted).

Turonnen Ohlsson, P., Gardulf, A. & Willman, A. Nationell kartläggning av Standardvårdplaner. Vårdstämman 2007.

Stoltz, P., Udén, G., Willman, A. "Support for family carers who care for an elderly person at home - a systematic literature review." 2ndra vetenskapliga kongressen "Morgondagens Forskning" arrangerad av Vårdalinstitutet, Karolinska Institutet samt Vårdalstiftelsen, 5-6 november, 2003.

Carlsson, S., Eiman, M. & Willman, A. "Motvind blir medvind - att införa evidens-baserad omvårdnad i sjuksköterskans vardag", Vårdförbundet SHSTF:s stämman, Stockholm, 14-16 maj, 2003.

Annersten, M., Frid, A. & Willman, A. Insulininjektioner; en systematisk litteraturstudie.  Svensk förening för Diabetessjuksköterskor, SFSD, årliga symposium, november 2001.

Drevenhorn, E., Bengtson, A. & Willman, A. "Evidence-based nursing in hypertension care", vid 9th Biennial Conference of the WENR, Workgroup of European Nurse Researchers, Helsingfors, Finland, 5-8 juli, 1998.

Hjelm-Karlsson, K. et al. "The Swedish Workgroup for Nursing Diagnosis" vid the First European Conference on Nursing Diagnosis, Köpenhamn, Danmark, november 1993.

Externa medel & forskningsanslag

270 000 SEK, together with Ewa Andersson and Gunilla Borglin, for the project: "Relatives to younger persons that have survived a heart attack - their experiences and need for support", November 2010.

245 000 SEK from Blekinge University Found for the project: "Social support and health related quality of life before and after use of internet support", November 2010.

75 000 SEK, together with Professor Claes Wohlin, from BTH’s found for strategic development 2009, with the aim to develop a new doctoral course for BTH: "Research Evidence: Assessment, Generation and Synthesis".

326 000 SEK SEK from Blekinge University Found for the project "Development and implementation of an electronic support for nurses and patients at secondary prevention for heart attack survivors", December, 2008.

100 000 SEK from Blekinge University Found for the project "Development and implementation of an electronic support for nurses who work with secondary prevention for heart attack survivors", June, 2008.

58 330 Euro as principal investigator for the Swedish part of the EU-project EUROMAP - "Mapping Professional Home Care in Europe", a 3-year project with 9 collaborating partners with the aim to map models for home care in 27 countries in Europe, additionally SEK 160 000 kronor from the School of Health Science, BTH, September 2007.

Support for nurse teachers, 3 m. salary, Malmö University, Sept-Dec, 2003.

40 000 SEK, together with Giggi Udén and Peter Stoltz, for "Relatives experiences when taking care of a next-of-kin at end of life", December 2002.

100 000 SEK, from Johanniterorden in Sweden, for a project concerning: Relatives need when they take care of a next-of-kin at home, December 2000.

Support from Council for Research in Healthcare, University of Lund, 75 000 SEK, 2000 for a project with the aim to evaluate implementation of evidence based nursing.

Support to nurse teachers for research studies from Malmö University, c:a 60 000 SEK, 2000.

Support to nurse teachers for research studies, from Region South, c:a 175 000 SEK,1993/94.

5000 SEK from "International Council of Nurses/3M scholarship" with the motivation:  "In support of nursing excellence", 1991.

Diploma

"On behalf of the Swedish National Society for Nursing Theories in Practice, Education and Research this diploma is given to individuals who have made a substantial contribution to the field of development and use of nursing theories", the Swedish National Society for Nursing Theories in Practice, Education and Research, Malmö, February, 2006.

"On behalf of the Swedish government this diploma is given in recognition of outstanding contributions to the field of critical analysis in health care", Swedish Council on Technology Assessment in Health Care, Sweden, February 1998, September 1998, Oktober 1999, January 2006.

Internationellt

Accepted an invitation as Visiting Scholar at the Faculty of Nursing and Health, Griffith University, Queensland, Australia, 6 weeks April- May, 2002 (subsidized with 5000 AUD).

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela