Markus Gustafsson, doktorand

Hållbart aktivt åldrande / Vårdvetenskap

Markus Gustafsson

Leg. Sjuksköterska, MSc, doktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona 
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Äldrelotsens betydelse för kontinuitet av vård och omsorg för äldre personer med multisjuklighet.

Övergripande syfte med avhandlingen

Det övergripande syftet är att undersöka äldrelotsfunktionen ur olika perspektiv med särskilt fokus på äldrelotsarnas erfarenheter, upplevelserna av funktionen hos de äldre personerna med multisjuklighet samt funktionens betydelse för kontinuiteten av vård och omsorg.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Disputation planeras preliminärt till hösten 2017.

Huvudhandledare

Namn: Göran Holst
Titel: Docent i Vårdvetenskap
Tillhörighet: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-post: goran.holst@bth.se 

Handledare

Namn: Doris Bohman
Titel: Universitetslektor i Vårdvetenskap
Tillhörighet: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-post: doris.bohman@bth.se

Namn: Jimmie Kristensson
Titel: Universitetslektor i Vårdvetenskap
Tillhörighet: Avdelningen för omvårdnad, Lunds Universitet
E-post: Jimmie.Kristensson@med.lu.se

Namn: Ania Willman
Titel: Professor
TillhörighetSektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-post: ania.willman@bth.se

Peer reviewed publikationer

Gustafsson, Markus, Kristensson, J., Holst, G., Willman, A., & Bohman, D. (2013). Case managers for older persons with multi-morbidity and their everyday work -- a focused ethnography. BMC Health Services Research, 13(1), 496. doi:10.1186/1472-6963-13-496

Gustafsson, M., Bohman, D. M., & Borglin, G. (2013). Challenges of conducting experimental studies within a clinical nursing context. Applied Nursing Research. doi:10.1016/j.apnr.2013.11.013

Gustafsson M, Borglin G, (2013) Can a theory-based educational intervention change nurses' knowledge and attitudes concerning cancer pain management? a quasi-experimental design. BMC Health Services Research 13:328. [Highly accessed]

Borglin, G., Gustafsson, M., Krona, H., (2011) A theory based educational intervention targeting nurses attitudes and knowledge concerning cancer-related pain management: A study protocol of a quasi-experimental design. BMC Health Service Research. 11:233. [Highly accessed]

Publikationer i professionella tidskrifter

Gustafsson, M., & Borglin, G., (2012) Can an educational intervention targeting registered nurses attitude and knowledge concerning cancer-related pain change practice? BestPractice Pain, 1, 36-39, March 2012 [In Swedish]

Inskickade publikationer

Gustafsson, M., Holmgren, A.-C., Willman, A., Bohman, D.M. & Holst, G. (201x). Family members to older persons with multi-morbidity and their experiences of case managers: An interpretive phenomenological approach. International Journal of Integrated Care (IJIC), April 2014.

Artiklar i manuskript

Konferensensproceedings och posterpresentation

Gustafsson, M., Holst, G., Bohman, D., Willman, A., & Kristensson, J. (2014).Older persons (75+) with multi-morbidity and their experiences of case management. Oral presentation at the conference of the British Society of Gerontology at the University of Southampton, 1-3 September 2014, Southampton, United Kingdom

Gustafsson, M., Holst, G., Kristensson, J., Willman, A., & Bohman, D. (2013). Case managers’ experiences of their everyday practice. European Geriatric Medicine, 4, Supplement 1, S48.doi:10.1016/j.eurger.2013.07.156. Poster presentation at the EUGMS Meeting 2th – 4th October, 2013, Venice Italy.

Gustafson M & Borglin G. Can a theroybased intervention change and preserve registered nurses attitude and knowledge about cancer-related pain? – A Quasi-experimental Study. Poster presentation at the Swedish Medical Associations Medical Meeting 28th – 30th November, 2012, Stockholm Sweden.

Nätverk

Svensk sjuksköterskeförening, www.swenurse.se

Riksförening för sjuksköterskan inom äldrevård, www.swenurse.se/aldrevard

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

 

Externa medel och forskningsanslag

Stiftelsen KPs Jubileumsfond. 15 000SEK

Gustafsson, M., Krona, H., & Borglin, G. Pain intervention targeting surgical patients. Blekinge Research Council: 80 000SEK, commencing 2011- ongoing

Foundation of Carl Axel Bergstrand. 5000SEK

Wahren Scholarship, in memory of Professor Lis Karin Wahren. 30 000SEK

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela