Cecilia Fagerström, Docent

Hållbart aktivt åldrande / Vårdvetenskap

Cecilia Fagerström

Titel

Sjuksköterska; Med. doktor vårdvetenskap med inrikting omvårdnad; Docent

Utbildning/Bakgrund

Social omsorgsprogrammet 180hp, Sjuksköterskeprogramet 180 hp. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap med inriktning vårdvetenskap.

Anställd som

Universitetslektor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
telefon, e-post

Disputationsår

2007

Avhandling

Fagerström C (2007) Life satisfaction and feeling hindered by health problems at 60 years and above. Avdelning för vårdvetenskap, Institutionen för hälsa vård och samhälle. Lunds universitet.

Nuvarande position

Universitetslektor/Forskare

Klinisk specialisering

Utmärkelser

Pris för lovande forskare 2011. Utdelat av Sveriges Gerontologiska sällskap (2011)

Uppdrag

Regionala uppdrag:

BTH Högskolestyrelsen (2013-ff)

Landstinget Blekinge Vetenskapliga råd (2013-ff), inkl Arbetsutskott (tillika Kursledning av FoUST/Forskningsmetodkurs 30hp Landstinget Blekinge i samarbete med Lunds Universitet)

Landstinget Blekinge Etiska rådet (2013-ff)

FoU ledare. och ordförande BKC äldre (2013-ff)

Nationella uppdrag:

Analysledare. Nationell Satsning för Äldres bästa, Bättre liv för de mest sjuka äldre. En överenskommelse mellan SKL och Socialdepartement. (2012-2014)

Nuvarande forskning

"Äldres bästa 2013 - omvårdnad med inriktning mot hållbar vård och omsorg för äldre personer". I denna försöksverksamhet ingår studier av vård- och omsorgsprocessen för äldre personer med stora behov av vård och omsorg. Arbetet genomförs i nära samarbete mellan BTH och Blekinge Kompetenscentrum vid Landstinget Blekinge (BKC). Projektet finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En viktig del i projektet är att bygga upp en struktur för att genomföra en treårig försöksverksamhet med "äldrelotsar". Funktionen "äldrelots" har i uppdrag att utgöra ett direkt stöd till de mest sjuka äldre och deras anhöriga samt ska identifiera brister i rådande vårdprocessystem och initiera förbättringsarbete. Min roll i projektet är att tillsammans med Äldrelotsarna ta fram information om de mest sjuka äldre och utvärdera projektets olika faser.

"The Swedish National study on Aging and Care (SNAC)", en nationell longitudinell multicenterstudie i vilken fyra forskningscentra i Sverige ingår. Syftet med det projektet är att få mer kunskap om åldrandet och äldres vård och omsorg (www.snac.org). I detta projekt berör min forskning framför allt äldre personers funktionsförmåga, hälsoproblem, Multisjuklighet, rörlighet, sömnproblem, välbefinnande och kvantitativ metod.

"Eurhomap" - en kartläggningsstudie om hemvården i 31 europeiska länder. Syftet med detta projekt är att få mer kunskap om hemvården i Europa och att utveckla modeller för "goda exempel" som kan hjälpa beslutsfattare att utveckla integrerade tjänster inom hälso- och sjukvården för personer som bor hemma (www.nivel.nl/oc2/page.asp?pageid=9529)

Handledare för:

Carmen Sanmartin Torralaba. Institutionen för hälsa. Blekinge Tekniska högskola och Institutionen för hälsa vård och samhälle. Older people and quality of life.

Suzana Johansson doktorand Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola och Institutionen för hälsa vård och samhälle, Lunds universitet. Egenvård och depression hos äldre (80+) med hjärtsvikt.

Catharina Lindberg doktorand Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola och Institutionen för hälsa vård och samhälle, Lunds universitet. Autonomy as a condition of trust in technical intense environments.

Amanda Hellström, doktorand, Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola och Institutionen för hälsa vård och samhälle, Lunds universite.. Sleep complaints among older people. Disputation dec 2013

Kerstin Ådahl doktorand Sektionen för teknik, Blekinge Tekniska Högskola. Empowering Health Care! - On Patient Safety by Decision Support for Participatory Medicine. Disputation 2012

'Peer Reviewed' Publikationer

19) Lindberg C., Fagerström C., Sivberg B. & Willman A. (2014) Concept analysis: patient autonomy in a caring context. Journal of Advanced Nursing (Accepted) (IF=1.527)

18) Hellström A., Hellström P., Willman A. & Fagerström C. (2014) Association between sleep disturbances and leisure activities in elderly: A comparison between men and women - Sleep disturbances and leisure activities.  Sleep disorders. vol 2014. Article ID 595208.

17) Lagergren M., Sjölund B-M., Fagerström C., Berglund J., Fratiglioni L., Nordell E., Wimo A. &  Elmståhl S.(2013). Horizontal and vertical targeting – a population-based comparison between users and non-users of public long term care for older people in Sweden. Ageing & Society. doi: 10.1017/S0144686X12001225

16) Borglin, G., Fagerström, C., (2012) Nursing students' understanding of critical thinking and appraisal and academic writing: A descriptive qualitative study. Nurse Education In Practice. Nov;12(6):356-60

15) Sandberg M., Kristensson J., Midlöv P.,Fagerström, C.. & Jakobsson U. (2012) Prevalence and predictors of healthcare utilization among older people (60+); Focusing on ADL dependency and risk of depression. Archives of Gerontology and Geriatrics. May-Jun;54(3):e349-63.

14) Fagerström C., Lindwall M., Berg A-I. & Rennemark M. (2011) Factorial validity and invariance of the Life Satisfaction Index in older people across groups and time: Addressing the heterogeneity of age, functional ability, and depression. Archives of Gerontology and Geriatrics. (Available online 4 november 2011) doi: 10.1016/j.archger.2011.10.007

13) Hellström, A., Fagerström C.,  & Willman, A. (2011). Promoting sleep by non-pharmacological nursing interventions in health care settings. A systematic review. Worldviews of Evidence based Nursing, Volume: 8, Issue 3, pages 128-142

12) Genet N., Boerma W., Kringos D., Bouman A., Francke A.L, Fagerström C., Melchiorre G.M. & Devillé W. (2011) Home care in Europe: a systematic litterature review.  BMC Health Services Research, 2011, 11:207 30 augusti 2011 (Highly Accessed)

11) Fagerström C., Palmqvist R., Carlsson J., & Hellström Y. (2011) Malnutrition and Cognitive impairment among people 60 years of age and above living in regular housing and in special housing in Sweden. A population-based cohort study.  International Journal of Nursing Studies. 48 (2011) 863-871

10) Fagerström C. & Hellström A. (2011) Sleep complaints and their association with comorbidity and health-related quality of life in an older population in Sweden.  Aging and Mental health 15 (2), 204-213.

9) Hellström A., Hagell P., Fagerström C. & Willman A. (2010) Measurement properties of the Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) in an elderly population in Sweden. BMC Geriatric 10 (84), 1-22. (Highly Accessed)

8) Holst G., Willman A., Fagerström C., Borg C., Hellström Y. & Borglin G. (2010) Quality of Care: Prevention of pressure ulcers - Nursing Students facilitating evidence- based practice. Vård i Norden 30 (1), 40-42.

7) Fagerström C. & Borglin G. (2010) Mobility, Functional ability and Health Related Quality of Life among people of 60 or above. Aging Clinical and Experimental Research 22 (5/6), 387-394.

6) Rennemark M., Holst G., Fagerström C. & Halling A. (2009) Factors related to frequent usage of the primary healthcare services in old age: findings from the Swedish National study on Aging and Care. Health & Social Care in the Community 17 (3), 304-311.

5) Fagerström C., Persson H., Holst G, & Hallberg IR. (2008) Determinants of feeling hindered by health problems in daily life at 60 years and above. Scandinavian Journal of Caring Sciences 22 (3), 410-421.

4) Borg C., Fagerström C., Balducci C., Burholt V., Ferring D., Weber G., Wenger C., Holst G. & Hallberg IR. (2008) Life satisfaction in 6 European countries: The relationship to health, self-esteem, social and financial resources among people (aged 65-89) with reduced functional capacity. Geriatric Nursing 29 (1), 48-57.

3) Fagerström C., Borg C., Balducci C., Burholt V., Ferring D., Weber G., Wenger C., Holst G. & Hallberg IR. (2007) Life satisfaction and associated factors among people aged 60 years and above in six European countries. Applied Research in Quality of Life 2 (1), 33-50.

2) Burholt V., Windle G., Ferring D., Balducci C., Fagerström C., Thissen F., Weber G. & Wenger CG. (2007) Reliability and validity of the older Americans resources and services (OARS) social resources scale in six European countries. Journal of Gerontology Series B 62 (6), 371-379.

1) Fagerström C., Holst G. & Hallberg IR. (2007) Feeling hindered by health problems and functional capacity at 60 years and above. Archives of Gerontology and Geriatrics 44 (2), 181-201.

Publikationer i Press

 

Accepterade publikationer

 

Inskickade manuskript

 

Bokkapitel

Garms-Homolová V., Naiditch M., Fagerström C., Lamoura, G, Melchiorre C, Gulàcsi L & Hutchinson A. (2013) Clients in focus. I Home care across Europe current structure and future challenges. Red Genet et al. Observatory Studies Series 27. 

Genet N., Hutchinson A., Naiditch M., Garms-Homolová V., Fagerström C., Melchiorre M. G., Kroneman M. & Greco C. (2013)  Management of the care process. I Home care across Europe current structure and future challenges. Red Genet et al. Observatory Studies Series 27.  

Fagerström C. & Willman A. (2013) Home care in Sweden. I Home care across Europe – case studies. Red Genet et al. European Observatory on Health Systems and Policies. 

Fagerström C. & Willman A. (2013) Home care in Norway. I Home care across Europe - case studies. Red Genet et al. European Observatory on Health Systems and Policies. 

Fagerström C. & Willman A. (2013) Home care in Denmark. I Home care across Europe -case studies. Red Genet et al. European Observatory on Health Systems and Policies. 

Abstrakt & konferenspresentationer

Symposium:

In the Symposium: New perspectives and opportunities to promoting positive ageing in older people. Moderator: Maria Horne. 4th European nursing congress. Rotterdam, Nederländerna.

Fagerström, C. Healthy aging: positive health among older people with focus on sleep habits and falls.

In the Symposium: Home care for the elderly in Europe: the Eurhomap-project results.
Moderator: Wienke Boerma. 4th European nursing congress. Rotterdam, Nederländerna

Genet, N., Boerma, W., Hutchinson, A., Garms-Homolova, V., Naiditch, M., Lamura, G., Chablicz, S., Ersek, K., Gulacsi, L., Fagerström, C. & Bolibar, B. Governance on home care in Europe.

Genet, N., Gulacsi, L., Boerma, W., Hutchinson, A., Garms-Homolova, V., Naiditch, M., Lamura, G., Chablicz, S., Ersek, K., Fagerström, C. & Bolibar, B. Financing home care in Europe.

Genet, N., Lamura, G., Boerma, W., Hutchinson, A., Garms-Homolova, V., Naiditch, M., Chablicz, S., Ersek, K., Gulacsi, L., Fagerström, C. & Bolibar, B. Human resources in home care in Europe.

Genet, N., Naiditch, M., Boerma, W., Hutchinson, A., Garms-Homolova, V., Lamura, G., Chablicz, S., Ersek, K., Gulacsi, L., Fagerström, C. & Bolibar, B. Recipients of home care and the role of informal care in Europe.

Genet, N., Garms-Homolova, V., Boerma, W., Ersek, K., Hutchinson, A., Naiditch, M., Lamura, G., Chablicz, S., Gulacsi, L., Fagerström, C. & Bolibar, B. Current trends and challenges and how they are dealt with.

Muntlig presentation:

Hellström, A, Hagell, P., Fagerström, C. & Willman A. (2010) How to measure and classify insomnia in elderly persons. 4th European nursing congress. Rotterdam, Nederländerna

Fagerström C. & Hellström A. (2010) Sleep complaints and their relationship with Comorbidity and Health Related Quality of Life among people aged 60 years and above. 20th Nordic Congress of Gerontology. Reykjavik, Island.

Fagerström C., & Persson H. (2008) Feeling hindered by health problems at age of 60 and above. International Nursing research Conference. Jerusalem, Israel.

Fagerström C., Holst G. & Hallberg IR. (2005) Feeling hindered by health problems in relation to ADL capacity at 60 years and above. 18th world congress of gerontology. Rio de Janiero.

Fagerström C., Burholt, V., Wenger, GC., Lamura, G., van der Meer M., Ferring D. & Glück J. (2004) Sources of Social Support in Six European Countries. ISA RC11 Conference. Roehampton, UK.

Paulsson C., Hallberg IR & Ferring D. (2003) Physical health and functional status among adults and elderly people in Europe. The ESAW-study. XV ICAES 2K3 Humankind/Nature Interaction: Past, Present and Future. Florence, Italy.

Rapporter

Burholt V., Wenger GC., Lamura G., Paulsson C., van der Meer M., Ferring D. & Glück, J. (2003). European Study of Adult Well-being: Social Support Resources Comparative Report, Report to European Commission, Brussels, Centre for Social Policy Research and Development, Institute for Medical and Social Care Research, University of Wales, Bangor.

Ferring D., Hallberg IR., Hoffman M., Petit C., Windle G., Heiss C., Paulsson C., Spazzafumo L., Borg C. & van der Meer, M. (2003). Physical Health and Functional Status - European Study of Adult Well-being. Report to European Commission, Brussels, Centre for Social Policy Research and Development, Institute for Medical and Social Care Research, University of Wales, Bangor.

Weber G., Glück J., Sassenrath S., Heiss C., Ferring D., Windle G., Balducci C., Woods B., Paulsson C. & Thissen F. (2003). Self Resources in Advanced and Old Age - European study of adult well-being. Report to European Commission, Brussels, Centre for Social Policy Research and Development, Institute for Medical and Social Care Research, University of Wales, Bangor.

Externa medel & forskningsanslag

Blekinge vetenskapliga rådet. Autonomi i en teknikintensiv miljö. 50.000 kr. 2013, huvudsökande

Blekinge vetebskapliga rådet. Sömn, depression och stress i samband med graviditet  - en longitudinell studie. Sleep depression and stress in relation to pregnancy – a longitudinal study. 100.000 kr 2013, medsökande

Blekinge forskingsråd för ”Autonomi som förutsättning för tillit i en teknikintensiv vårdmiljö”. 2011. Huvudsökande doktorand Catharina Lindberg,2011. 800 000 kr

Docentmeriteringsprogram vid Blekinge tekniska Högskola. Ur BTH:s strategiska fond motsvarande 15% forskningstid under två år (2009-2011)

Blekinge forskningsråd för Utveckling av ett elektroniskt utbildningsverktyg inom äldreomsorgen - en förstudie. 2009 Huvudsökande, 100 000 kr

Projekt SNAC-B motsvarande 5% av tjänst vid BTH (2009-ff)

Blekinge forskningsråd för Psychometric testing of a Quality of Life Instrument for Older People: A Phase I study. 2009 Medsökande, 100 000 kr

Region Skåne för forskarmånader, 2005 Huvudsökande, 150 000 kr

Blekinge Forskningskommitté 2004 Huvudsökande, 45 000 kr

Blekinge Forskningskommitté huvudsökande, 20 % forskningstid under perioden 2002-10-01--2003-02-28

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela