Carmen Sanmartin Torralba, doktorand

Hållbart aktivt åldrande / Vårdvetenskap

Carmen Sadikovic

Titel

Legitimerad Sjuksköterska, MSc, Doktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Äldre, Vårdkvalitet och Livskvalitet i särskilt boende

Övergripande syfte med avhandlingen

 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka och bedöma begreppet Vårdkvalitet i förhållande till omvårdnadsarbete, vårdpersonalens erfarenheter och kvalitetsindikatorer i särskilt boende. Ett ytterligare syfte är att undersöka livskvalitet som ”patient outcome” för vårdkvalitet i särskilt boende och jämföra livskvaliteten med äldre personer som bor i sina egna hem.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Antagen 1/maj - 2012

Mittseminarium planerat våren 2015.

Disputation planeras preliminärt till hösten 2016.

Huvudhandledare

Namn:
Titel:  
Tillhörighet
E-post

Handledare

Namn: Staffan Karlsson
Titel: Universitetslektor
Tillhörighet: Lunds Universitet
E-post: Staffan.Karlsson@med.lu.se

Accepterade publikationer

 

Inskickade publikationer

 

Artiklar i manuskript

Abstrakt & muntliga konferenspresentationer

 

Konferensens proceedings

 

Posterpresentation

 Sadikovic C. Dependency, needs for care and in terventions for older people with regular care and attention.  Poster presentation: 7th Congress of the EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society), September 2011, Málaga Spain.

Nätverk

 Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se (öppnas i nytt fönster)

SULF Sveriges universitets lärarförbund www.sulf.se (öppnas i nytt fönster)

European Academy of Nursing Science (EANS), http://www.european-academy-of-nursing-science.com/

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

 Jag blev färdig sjuksköterska 2008. Då började jag arbeta på Thorax avdelning 55 på Blekingesjukhuset i Karlskrona med akut hjärtsjukvård och hjärt-lungoperationer. Året 2010 tog jag en magisterexamen i vårdvetenskap vid BTH.  Under min magister utbildning väcktes annu mer mitt intresse kring äldre personer och deras behov av hälsovård.

Jag är mycket intresserad av forskning som strävar efter att utveckla mer noggranna och strukturerade hälso- och social vård interventioner och bedömningar gentemot äldre personer, såväl som att testa och förbättra mätmetoder som bedömer vårdkvalitet och livskvalitet. Detta är något som jag brinner för ända sedan jag blev legitimerad sjuksköterska.

Externa medel och forskningsanslag

Lindhés Advokatbyrå AB
Stiftelse Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Projekttitel: Older people, Quality of Care & Quality of Life in Nursing Homes
 
Belopp: 50000
Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela