Terese Lindberg, doktorand

Hållbart aktivt åldrande / Medicinsk vetenskap

Terese Ericsson

Titel

Leg sjuksköterska, MSc, Doktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa,
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

 

Övergripande syfte med avhandlingen

 

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

 

Huvudhandledare

Namn: Sölve Elmståhl
Titel: Professor
Tillhörighet: Institutionen för hälsa, vård och samhälle Lunds Universitet
E-post:solve.elmstahl@med.lu.se

Handledare

Namn: Doris Bohman
Titel: Universitetslektor
Tillhörighet: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-post: doris.bohman@bth.se

Namn: Johan Berglund
Titel: Professor
Tillhörighet: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-post: johan.berglund@bth.se

Peer reviewed publikationer

Gustafsson A-S., Ericsson, T., Andersson., S & Borglin, G., (2012) The occurence of problems in connections with the saphenous vein harvest surgical site? A telephone interview project three months after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies. 1, (103), 41-43.

Publikationer i press

Bohman, D., Ericsson, T., Borglin G., (2012) Swedish Nurses Perception of Nursing Research and its Implementation in Clinical Practice: A focus group study. Scandinavian Journal of Caring Science. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01058.x

Accepterade publikationer

 

Inskickade publikationer

 

Artiklar i manuskript

Abstrakt & muntliga konferenspresentationer

 

Konferensens proceedings

 

Posterpresentation

 

Nätverk

 

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

 

Externa medel och forskningsanslag

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela