Amanda Hellström

Hållbart aktivt åldrande / Vårdvetenskap

Amanda Hellström

Titel

Leg. Sjuksköterska, PhD

Anställd som

Universitetslektor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-38 54 63

e-post: amanda.hellstrom@bth.se

Disputationsår

2013

Avhandling

Insomnia symptoms in elderly persons - Assessment, associated factors and non-pharmacological nursing interventions. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2013:139. (https://lup.lub.lu.se/search/publication/4173102)

Peer reviewed publikationer

Hellström, A., Hellström, P., Willman, A. & Fagerström, C. (2014). Association   between Sleep Disturbances and Leisure Activities in the Elderly: A Comparison between Men and Women, Sleep Disorders, ID: 595208 http://dx.doi.org/10.1155/2014/595208

Hellström, A., Fagerström, C.  & Willman, A. (2011). Promoting sleep by Nursing Interventions in health care settings: A systematic review. Worldviews of Evidence based Nursing, Volume: 8, Issue 3, pages 128-142

Fagerström, C. & Hellström, A. (2011) Sleep complaints and their association with comorbidity and Health Related Quality of Life in a Swedish older population. Aging & Mental Health, Vol. 15, No. 2, March 2011, 204-213

Hellström, A., Hagell, P., Fagerström, C. & Willman, A. (2010) Measurement properties of the Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) in an elderly population in Sweden. BMC Geriatrics, 2010, 10:84

Posterpresentation

Hellström A., Hellström P., Willman A. & Fagerström C. Associations between sleep disturbances and leisure activities in late-life. (Poster presentation). 5th World Congress on Sleep Medicine, 28 sept-2 okt, Valencia, Spanien.Peer-reviewed.

Hellström A., Hagell P., Fagerström C.* & Willman A. Usefulness of the Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) in elderly persons. 20th Nordic Congress of gerontology, 30 maj-2 juni,2010, Reykjavik, Island. Peer-reviewed.

Nationella och internationella muntliga föredrag

Hellström A*., Fagerström C. & Willman A. Vårdrutiner, dagliga aktiviteter och sömnvanor vid äldreboende. 7:e konferens och utbildningsdagen för Nätverket för sömn och hälsa, 19 oktober 2011, Karlshamn.

Andersson E.*, Hellström A.* & Karlsson A-C.* Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. Lärarlärdom 17 augusti, 2011, Kristianstad. Peer-reviewed.

Hellström A.*, Hagell P., Fagerström C. & Willman A. How to measure and classify insomnia in elderly persons. Fourth European Nursing Congress (Older persons: the future of care), 4-7 oktober, 2010, Rotterdam, Nederländerna. Peer-reviewed.

Fagerström C.* & Hellström A. Sömnvanor bland äldre. Konferens SNAC-dagarna 25-26 januari, 2010, Karlskrona.

Fagerström C.* & Hellström A. Sömnvanor bland äldre. Probanddag SNAC-projektet, 2009, Karlskrona.

Hellström A.* & Willman A. Sömnfrämjande åtgärder för patienter inskrivna för vård på sjukhus - en systematisk litteraturstudie. Fjärde konferens- och utbildningsdagen för Nätverket för sömn och hälsa, 21 oktober, 2008, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

* = Presentatör.

Nätverk

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS),  www.swedishsleepresearch.com

Nätverket för sömn och hälsa, www.swenurse.se/somnohalsa

LinkedIn

Externa medel och forskningsanslag

25 000 kronor från Stiftelsen Rödakorshemmet, Lori Lindahls stipendium, 2012.

30 000 kronor från Svensk Sjuksköterskeförening Yngre doktorand stipendium, 2011.

4000 kronor från Anna Cederbergs Stiftelse. Resebidrag till kongress i Rotterdam, Nederländerna 4-7 oktober, 2010.

20 000 kronor från Svensk Sjuksköterskeförening för forskningsprojekt kring medelålders och äldres sömn.

2000 kronor från Nätverket för sömn och hälsa för Evidensbaserad kunskap inom sömn.

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela