Agneta Lindvall, doktorand

Hållbart aktivt åldrande

Agneta Lindvall

TITEL

Leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand

SEKTION

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
tel: 0455- 38 54 54
E-post: agneta.lindvall@bth.se

TITEL AVHANDLINGSARBETE

De mest sjuka äldre i Blekinge, fördjupad förståelse ur ett patientperspektiv

ÖVERGRIPANDE SYFTE MED AVHANDLINGEN

Det övergripande syftet är att ur ett patientperspektiv skaffa en fördjupad förståelse av hur det dagliga livet gestaltar sig för de mest sjuka äldre med särskilt fokus på kontakter med vård och omsorg under det senaste året samt sociala relationer, upplevd hälsa, upplevelser av självständighet, delaktighet och identitet.

AVHANDLINGSARBETE OCH PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA

Licentiatexamen planeras till slutet av 2013

HUVUDHANDLEDARE

Namn:Ania Willman 
Titel:Professor i vårdvetenskap                                                                                                                Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 37179 Karlskrona,Sverige 
E-post: ania.willman@bth.se

HANDLEDARE

Namn:Göran Holst  
Titel:Docent i vårdvetenskap 
Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 371 79 Karlskrona, Sverige 
E-post: goran.holst@bth.se

Namn: Jimmie Kristensson
Titel:Doktor i med.vet. 
Tillhörighet: Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Avdelningen för omvårdnad, Lunds Universitet, 22000 Lund, Sverige
E-post: jimmie.kristensson@med.lu.se

NÄTVERK

Jag är medlem i:

Svensk sjuksköterskeförening, www.swenurse.se

PROFESSIONELL BAKGRUND (YRKE, INRIKTNING)

Jag blev färdig sjuksköterska 1980 och började då arbeta på kirurg- och ortopedavdelningar. Den längsta tiden som sjuksköterska har jag arbetat på en somatisk akutavdelning där jag fick en tjänst 1986. Jag har vidareutbildning både i medicinsk- och kirurgisk sjukvård samt akutsjukvård. Under flera år växlade jag mellan att arbeta som sjuksköterska och vårdlärare. Jag blev färdig med min vårdlärarexamen 1992. De senaste åren har jag arbetat på Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa som universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet. Min magisterexamen i vårdvetenskap tog jag 2007. Den 1/1 2011 blev jag antagen som doktorand vid Lunds Universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela