Mikael Rennemark, Gästlektor

Hållbart aktivt åldrande / Folkhälsovetenskap

Mikael Rennemark

Titel

Docent

Anställd som

Gästlektor

Sektion:

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputationsår

1999

Avhandling

Licentiatavhandling: Rennemark, M. (1997). Reflections on the Past, Current Sense of Coherence and Social Network in Old Age. BIH-rapport serie A 1997:10, Karlskrona.Sweden.

Doktorsavhandling: Rennemark, M. (1999). Wellbeing in Old Age. Life history evaluations, sense of coherence and social network in relation to health. Department of Psychology, Lund university,     Sweden.

Avhandlingen behandlade psykologiska och sociala faktorers betydelse för hälsa och välbefinnande vid 71 års ålder. Resultaten visade att värderingen av den ihågkomna livshistorien, känslan av sammanhang och mening samt tillfredställelsen med det sociala livet är särskilt betydelsefulla för välbefinnandet och den subjektiva hälsan.

Nuvarande position

Universitetslektor / docent

Nuvarande forskning

Huvudsakligen inom projektet SNAC-Blekinge, som utgör en delstudie i det nationella SNAC-projektet (Swedish Natonal study on Aging and care, www.SNAC.org, extern länk till SNAC:s webbsida ). Projektet är longitudinellt och tvärvetenskapligt. Syftet är att studera såväl hälsa som ohälsa och vårdbehov bland landets åldrande befolkning för att därigenom bättre förstå mekanismerna bakom såväl det goda åldrandet som uppkomsten av vård- och omsorgsbehov.

I den nu pågående forskningen analyseras projektets datamaterial. Forskningen är inriktad mot åldrandet och har en starkt folkhälsovetenskaplig inriktning. En av de publicerade studierna behandlar fritidsvanornas betydelse för arbetsförmågan vid 60 års ålder. Andra aktuella studier handlar bl a om den fysiska aktivitetsnivåns betydelse för livskvaliteten och som skyddsfaktor mot depression samt om vilken roll sociala och psykologiska faktorer spelar för graden av vård- och omsorgsberoende.

Pågående projekt/forskning

Överlevnadsanalyser som syftar till att undersöka i vilken grad psykologiska och sociala variabler (personlighet, kognition, livskvalitet, sociala nätverksfunktioner och strukturer, civilstånd, utbildning, ekonomi) kan förklara variation i livslängd.

Interventionsstudie gällande rehabiliteringsmetoder för långtidssjukskrivna

Biträdande handledare för:

- Doktorand Jessica Berner. "Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in the Swedish Older Adult".

- Doktorand Lena Sandin Wranker. "Treatments and the adaptation to persistent (non malignant) pain among the elderly".

Samarbete på postdoktoral nivå

- Dr. med.vet. Göran Holst, Blekinge Tekniska Högskola

- Professor, folkhälsovet. Johan Berglund, Blekinge Tekniska Högskola

- Dr. med.vet. Cecilia Fagerström, Blekinge Tekniska Högskola

- Docent, psykologi, Magnus Lindwall, Högskolan i Halmstad

'Peer Reviewed' Publikationer

Holst, G., Rennemark, M., Hallberg IR. (2012) Self and next-of- kin's assessment of personality and sense of coherence in elderly people. Implications for dementia care. Dementia: the international journal of social research and practice. January 2012, vol. 11, no. 1, 19-30.

Berner, J., Rennemark, M., Jogreus, C, Berglund J. (2012) Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in the Swedish older adult. Aging and Mental Health, vol. 16, no. 1, january 2012, 119-126.

Dahl, M., Allwood, C.M., Rennemark, M. & Hagberg, B. (2010) The relation between personality and the realism in confidence judgement in older adults.  European Journal of ageing. 7, 4, 283-291.

Rennemark, M., Holst, G., Fagerström, C. & Halling, A. (2009). Factors related to frequent usage of the primary health care services in old age. Health & Social Care in the Community 17, 304-311.

Rennemark, M., Lindwall, M., Halling A, & Berglund, J. (2009) Relationships between physical activity and perceived qualities of life in old age: Results from the Swedish National study om Aging and Care. Aging & Mental Health.13, 1, 1-8.

Lindwall, M & Rennemark, M (2007). The effect of change in exercise behaviour on cognitive  functioning in older people. Journal of Sport Sciences, 25 (supplement), p314-315.

Lindwall, M., Rennemark, M. & Berggren, T. (2008) Movement in mind: The relationship of exercise with cognitive status for older adults in the Swedish National study on Ageing and Care (SNAC). Aging & Mental health.12, 2, 1-9.

Olofsson, M & Rennemark, M. (2007). Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Socialmedicinsk Tidskrift, 84, 1, 57-65.

Lindwall, M., Rennemark, M., Halling A, & Berglund, J & Hassmén, P.  (2006).  Depression and exercise in elderly men and women: Findings from the Swedish National study on Ageing and Care. Journal of Ageing and  Physical Activity, 15, 1,41-55.

Rennemark, M. & Berggren, T. (2006) Relationships between work-status and leisure lifestyle at the age of 60 years old. European Journal of Ageing,3, 2, 82-88.

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Rahm Hallberg, I., Berglund, J., Elmsåhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B-M., Thorslund, M., Wiberg, I., Winblad, B.,&  Wimo, A.(2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Aging Clinical and Experimental Research. 2, 158-168.

Rennemark, M. & Hagberg B. (1999). Gender specific associations between social network and health behavior in old age. Aging & Mental Health. 3, 4, 320-327.

Rennemark, M. & Hagberg, B. (1999). What makes Old People Perceive Symptoms of Illness? The impact of psychological and social factors. Aging & Mental Health. 3, 79-87.

Rennemark, M. & Hagberg, B. (1997). Social Network Patterns among the Elderly in Relation to their Perceived Life-History in an Eriksonian Perspective. Aging & Mental Health. 1, 321-331.

Rennemark, M & Hagberg, B. (1997). Sense of Coherence Among the Elderly in Relation to their Perceived Life-History. Aging & Mental Health.1, 221-229.

Publikationer i press

Fagerström C., Lindwall M., Berg A-I. & Rennemark M. Factorial validity and invariance of the Life Satisfaction Index in older people across groups and time: Addressing the heterogeneity of age, functional ability, and depression. Archives of Gerontology and Geriatrics. (Available online 4 november 2011) doi: 10.1016/j.archger.2011.10.007

Publikationer i manuskript

Sandin Wranker, L. Rennemark, M., Berglund. J. (2010) Pain and Wellbeing by gender among the elderly: findings from the SNAC study. Manuscript

Böcker & Bok kapitel

- Rennemark, M. (2004) Åldrandet som utvecklingsfas I: Hagberg, B & Rennemark, M. Åldrandets Psykologi - ett livsloppsperspektiv, Lund: Studentlitteratur.

- Rennemark, M. (2004) Den ihågkomna livshistoriens betydelse för åldrandet I: Hagberg, B &      Rennemark, M. Åldrandets Psykologi - ett livsloppsperspektiv, Lund: Studentlitteratur.

- Rennemark, M. (2004) Stress, coping och känsla av sammanhang under åldrandet, I: Hagberg, B. & Rennemark, M. Åldrandets Psykologi - ett livsloppsperspektiv, Lund: Studentlitteratur.

Övriga Publikationer

Rennemark, M. (1992). Äldre Människors Sociala Nätverk och Ensamhetsproblem. Gerontologiskt Centrum, Lund.

Holst, G & Rennemark, M. (2002) Vård och omsorg i Karlskrona, personer 65 år och äldre, våren 2002. Åldrandet i Blekinge Rapportserie, rapport 2002:1

Rennemark, M. (2007) Att åldras - och behålla livslusten. Vandringar men BÖCKER, litteraturvägledning från BTJ Förlag, ISSN 0503-6968

Rennemark, M. (2008). Inventering av pågående FoU insatser i region Södra Småland år 2007. Rapport, FoU Välfärd i Södra Småpland, www.fouviss.se

Abstrakt & konferens presentationer

Sandin Wranker, L.W., Rennemark, M. & Berglund, J.Pain and wellbeing by gender among the elderly. Presentation at the 13th Congress on Pain, Montréal, August 2010.

Holst, G. & Rennemark, M. Can communicative problems between caregivers and patients with severe dementia be bridged by help from a close family member? Presentation at the 20th Nordic Congress of gerontology, Reykjavik, May 30 - june  2,

Rennemark, M., Holst, G. Fagerstrom, C. & Halling, A. Factors related to frequent attendance of the primary health care services in old age. Presentation at the International Nursing Research Conference: Jerusalem, June 30 - July 3 2008.

Rennemark, M., Holst, G. Fagerstrom, C. & Halling, A. What make old people utilise the health care services? Presentation at the The European Congess of Gerontology. Behavioral and Social Sciences, St: Petersburg, 4 -7July 2007.

Lindwall, M & Rennemark, M. The effect of change in exercise behaviour on cognitive functioning in older people. Presentation in the 2006 Annual Beses Conference. University of Wolverhampton 11.13 September 2006.

Hagberg, B., Rennemark, M., Halling A, & Berglund, J.  (2006) Functional performance and stress reactivity in the oldest old. Presentation vid Nordiska Kongressen I Gerontologi (NKG), Jyvääskylä, 29 - 31 juni 2006.

Rennemark, M., Lindwall, M., Halling A, & Berglund, J. (2005) Relationships between physical activity and perceived qualities of life in old age: Results from the Swedish National study om Aging and Care (SNAC). Presentation vi Nordiska Kongressen I Gerontologi (NKG, Jyvääskylä, 29 - 31 juni 2006.

Rennemark, M & Holst, G. (2004). Factors related to the dependence of health-care and social     service in old age. Presentation vid Nordiska Kongressen I Gerontologi (NKG), Stockholm, 22 - 26 maj 2004.

Rennemark, M. & Berggren, T. (2004). Who is still working and who has left work at the age of 60 - psychological and social aspects. Presentation vid Nordiska Kongressen I Gerontologi (NKG), Stockholm, 22 - 26 maj 2004.

Rennemark, M. & Holst G. (2002). Vård- och biståndsregistreringens validitet ur brukarens      synvinkel. Presentation vid Nordiske Kongress i Gerontologi (NKG), Århus, 25-28 maj 2002.

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela