Doris Bohman, universitetslektor

Hållbart aktivt åldrande / Hälsa & Teknik / Vårdvetenskap

Doris Bohman

Titel

Sjuksköterska, vårdlärare, PhD.

Anställd som

Universitetslektor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputationsår

2008

Avhandling

Elderly South Africans' in transition - the daily life circumstances, beliefs concerning health and illness and the influences on caring and family structure. Karolinska Institutet, Sweden. ISBN 978-91-7409-187-8 (lank till abstract, öppnas i nytt fönster)

Nuvarande position

Prefekt / forskare

Nuvarande forskning

Applied Health Technology and Old Age in a Global Context, a research collaboration with Oxford Institute of Ageing, University of Oxford, UK and North-West University, South Africa.

Older Women and Health, a research collaboration with University of Pretoria, South Africa.

Pågående projekt

Handledare för:

Terese Ericsson - Arrythmia in older people
Doktorand i Medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola

Markus Gustafsson - Äldrelotsens betydelse för kontinuitet av vård och omsorg för äldre personer med multisjuklighet.
Doktorand i Vårdvetenskap vid Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola 

Samarbete på postdoktoral nivå

Forskningssamarbete med Senior Research Fellow, Dr George Leeson och Senior Research Fellow Dr Jaco Hoffman, Oxford Institute of Population Ageing, University of Oxford, UK.

Forskningssamarbete med Professor Mavis Mulaudzi och Dr Doriccah Peu, University of Pretoria, South Africa.

'Peer Reviewed' Publikationer

Bohman D.M., Mattsson L., & Borglin G. (2014) Primary Health Care Nurses Experiences of Physical Activities Referrals: An Interview Study. Primary Health Care Research and Development. Epub ahead of print 

Bohman D.M., & Borglin G. (2014) Student exchange for nursing students: Does it raise cultural awarness“? A descriptive qualitative study. Nurse Education in Practice. 14, 3, 259-264. 

Gustafsson, M., Bohman, DM., Borglin G. (2014) Challenges of conducting experimental studies within a clinical nursing context. Applied Nursing Research, 27, 133 – 136. Impact: 0.93. Citation:

Gustafsson, M., Kristensson, J., Holst, G., Willman, A., & Bohman, D.M. (2013). Case managers for older persons with multi-morbidity and their everyday work -- a focused ethnography. BMC Health Services Research, 13(1), 496. doi:10.1186/1472-6963-13-496

Bohman, D.M., Eriksson, T., Borglin G., (2013). Swedish Nurses Perception of Nursing Research and its Implementation in Clinical Practice: A focus group study Scandinavian Journal of Caring Science. Vol 27, Issue 3, p: 525-533

Bohman, D.M., van Wyk, N.C. & Ekman, S.-L. (2011). South Africans' experiences of being old and of care and caring in a transitional period. The International Journal of Older People Nursing, Vol:6, Iss: 3, p: 187-195

Bohman, D.M., van Wyk, N.C. & Ekman, S.-L. (2009). Tradition in Transition - intergenerational relations with focus on the aged and their family members in a South African context. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23, 446-455.

Bohman, D.M., Vasuthevan, S., van Wyk, N.C. & Ekman, S.-L. (2007)."We Clean Our Houses, Prepare for Weddings and Go to Funerals": Daily Lives of Elderly Africans in Majaneng, South Africa. Journal of Cross Cultural Gerontology, 22, 323-337.

Publikationer i Press

 

Accepterade Publikationer

Bohman, D.M., van Wyk, N.C. & Ekman, S.-L. Existing and evolving in two minds- beliefs in relation to health and illness expressed by elderly South Africans. African Journal of Nursing and Midwifery, Accepted for publication July 2014

Inskickade publikationer

Borglin G., Hentzell J., & Bohman, D. (201x) ‘Something is not right’ – Public health nurses experiences and perceptions of mother’s mental health in paediatric health care services – An interview study. Primary Health Care Research and Development. Submitted June 2014

Gustafsson, M., Holmgren, A.-C., Willman, A., Bohman, D.M. & Holst, G. (201x). Family members to older persons with multi-morbidity and their experiences of case managers: An interpretive phenomenological approach. International Journal of Integrated Care (IJIC), April 2014.

Abstrakt & konferenspresentationer

Gustafsson, M., Holst, G., Kristensson, J., Willman, A., & Bohman, D.M. (2013). Case managers’ experiences of their everyday practice. European Geriatric Medicine, 4, Supplement 1, S48.doi:10.1016/j.eurger.2013.07.156. Poster presentation at the EUGMS Meeting 2th – 4th October, 2013, Venice Italy.

British Society of Gerontology 2013, Global Ageing: Implications for Individuals and Society, Oxford University, Oxford, the UK September 2013. Oral presentation: Old age care in a South African context (Bohman, van Wyk & Ekman)

1stIAGG Africa Region Conference on Gerontology and Geriatrics, “Ageing Africa Beyond Madrid, Cape Town, South Africa Oktober 2012. Oral presentation: Older South Africans´experiences of care and caring and of being old in a transitional period (Bohman, van Wyk & Ekman)

Future Internet for eHealth, Seminar Schloss Dagstuhl Leibnitz-Zentrum fur Informatik, Wadern, Germany Maj 2012. Oral presentation: Applied Health Technology and Old Age (in a Global context) (Bohman)

Foreign-born elderly persons situation in health care and social service, Seminar, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Maj 2011. Oral presentation: Health and Ill-Health Among Older South Africans’ (Bohman)

Gendered and Generational Strategies for Negotiating Ageing in Africa’ Work shop, Kings College, University of London, London September 2009. Oral presentation: Older South Africans in Transition (Bohman, van Wyk & Ekman)

ICN 24th Quadrennial Congress. Leading Change: Building Healthier Nations. Durban, South Africa, 2009. The influence of intergenerational relations on the care of the aged in a transitional period in South Africa (van Wyk (presenting);Bohman & Ekman)

International Human Science Research Conference: The Multicultural Future of Qualitative Research, John F. Kennedy University, Pleasant Hill, California, USA, 2006. Oral presentation: Health, Illness and Disease Beliefs in South African context (Bohman, van Wyk & Ekman)

International Human Science Research Conference: The Multicultural Future of Qualitative Research, John F. Kennedy University, Pleasant Hill, California, USA, 2006. Symposium: Qualitative Methods (Larsson-Mauleon, Ekman, Bohman & Eggers)

Current and Future Past, the 5th International Symposium on Cultural Gerontology/ Centre for Ageing and Biographical Studies 10 Anniversary Conference, Milton Keyes, UK, 2005. Oral presentation: "We clean our houses, prepare for the weddings and go to funerals or go for shopping": an ethnographic study on Elderly African rural people in Majaneng, South Africa (Bohman, Vasuthevan, van Wyk & Ekman)

Multidisciplinary Approaches to Elderly Care: Theory and Practice, Palanga, Lithuania, 2003.
Oral presentation: Elderly black rural people in South Africa, beliefs concerning health, illness and disease. The influences on caring and family structure in a cross cultural perspective (Bohman, Vasuthevan, van Wyk & Ekman)

The first Nordic conference on Family focused caring (den första nordiska konferensen familjefokuserad omvårdnad) Kalmar, 2002. Poster: Elderly black rural people in South Africa, beliefs concerning health, illness and disease. The influences on caring and family structure in a cross cultural perspective (Bohman, Vasuthevan, van Wyk & Ekman)

Externa medel & forskningsanslag

FAS utlandsstipendium: Syftet är att genomföra en post doc vistelse vid Oxford Institute of Population Ageing, OIPA, University of Oxford, Storbritannien under en månad. Vistelsen är ett led i ett aktuellt planerat forskningssamarbete med institutet med fokus på Åldrande och användandet av tillämpad hälsoteknik i olika länders kontext. 2013. Huvudsökande.

Nurses implementation of nursing science in clinical practice. Blekinge Research Council: 70.000 SEK, Commencing 2011. Medsökande

Post doc vistelse, Oxford Institute of Ageing, University of Oxford, STINT 100.000 SEK Commencing September 2009. Huvudsökande.

Storytelling in a Botswana context/ Stories from older adults in Okavango, Chobe district, University of Botswana, Blekinge Institute of Technology 129.000 SEK, Commencing November 2008. Medsökande.

 

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela