Magnus Stentagg, doktorand

Hållbart aktivt åldrande/Vårdvetenskap

Magnus Stentagg

Titel

Legitimerad Sjuksköterska, MSc, Doktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Hur viktigt är sex hos personer 60 år och äldre?

Övergripande syfte med avhandlingen

Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för sexualiteten hos personer 60 år och äldre.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

2012 - 2017

Huvudhandledare

Namn: Ania Willman
Titel: Professor
Tillhörighet:Malmö högskola, Institutionen för vårdvetenskap / Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa
E-post: ania.willman@mah.se

Handledare

Namn: Johan Berglund
Titel: Professor
Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa
E-post: johan.berglund@bth.se

Namn: Göran Holst
Titel: Docent
Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa
E-post: goran.holst@bth.se

Namn: Aje Carlbom
Titel: Universitetslektor
Tillhörighet: Malmö högskola, Institutionen för socialt arbete
E-post: aje.carlbom@mah.se

Accepterade publikationer

 

Inskickade publikationer

 

Artiklar i manuskript

Abstrakt & muntliga konferenspresentationer

 

Konferensens proceedings

 

Posterpresentation

 

Nätverk

 

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

 

Externa medel och forskningsanslag

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela