Suzana Johansson, doktorand

Hållbart aktivt åldrande / Vårdvetenskap

Suzana Johansson

Titel

Leg. Sjuksköterska, MSc, doktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Egenvård och depression hos äldre med hjärtsvikt.

Övergripande syfte med avhandlingen

Detta projekt ämnar att beskriva kort- och långsiktiga samband mellan kännedom om egen sjukdom och risken för depression och mortalitet, samt beskriva faktorer som påverkar egenvården. Den kort- och långsiktiga effekten av en intervention innehållande informationsgivning om, samt stöd till, egenvård i hemmet ska också undersökas.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

2012 - 2016

Huvudhandledare

Namn: Cecilia Fagerström
Titel: Docent i Vårdvetenskap
Tillhörighet: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-post:cecilia.fagerstrom@bth.se

Handledare

Namn: Johan Berglund
Titel: Professor i Folkhälsovetenskap
Tillhörighet: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-post: johan.berglund@bth.se

Namn: Arkadiusz Siennicki-Lantz
Titel: Överläkare
Tillhörighet: Avdelningen för geriatrik, Lunds universitet
E-post: Arkadiusz.Siennicki-Lantz@med.lu.se

Accepterade publikationer

 

Inskickade publikationer

 

Artiklar i manuskript

 

Abstrakt & muntliga konferenspresentationer

 

Konferensens proceedings

 

Posterpresentation

 

Nätverk

 

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

 

Externa medel och forskningsanslag

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela