Hälsa och teknik 4

Välkommen till forskningsmiljön Hälsa & Teknik

Forskningsmiljön Hälsa & Teknik (H&T) är en tvärvetenskaplig miljö som berör många färdigheter och innefattar studier av hur hälsa kan relateras direkt eller indirekt till genomförandet och effekten av teknik. Undersökningar kan utföras från ett individ- eller befolkningsperspektiv med ett tvärvetenskapligt angreppssätt och forskningen belyser hur disciplinerna Vårdvetenskap och Folkhälsovetenskap kan kombineras med teknisk forskning för att främja ett bra liv.

Idag fokuserar forskningen främst på IKT (informations- och kommunikationsteknik) i sjukvården. Delar av denna miljö är både i personliga termer och som ämne nära besläktad med vår andra Vård- och Folkhälsovetenskapliga miljö på BTH, "Hållbart aktivt åldrande". Framför allt innebär detta forskning relaterad till SNAC-projektet (The Swedish National Study on Aging Johan Berglundand Care), dvs. forskning om hur äldre använder internet och datorer och hur boende för äldre kan stödjas av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Faktum är att mycket av Hälsa & Teknik-miljöns forskning fokuserar på hur IT-baserad hälso- och sjukvård kan stödja utveckling och samhällets förmåga att möta de demografiska förändringar som sker med en ökande andel äldre i befolkningen.

Professor Johan Berglund
Forskningsledare Hälsa & Teknik


Nyheter inom Hälsa & teknik

2013-05-07

Doris Bohman, universitetslektor vid Sektionen för hälsa har blivit beviljad utlandsstipendium från FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap): Syftet är att genomföra en post doc vistelse vid Oxford Institute of Population Ageing, OIA, University of Oxford, Storbritannien under en månad. Vistelsen är ett led i ett aktuellt planerat forskningssamarbete med institutet med fokus på Åldrande och användandet av tillämpad hälsoteknik i olika länders kontext.

Artiklar

2013-02-13

Artikeln Health communication in primary health care - A case study of ICT development for health promotion Jama A, Olander E, Eriksén S, Haglund BJA. (2013) har blivit publicerad i BMC Health Informatics and Decision making. 2013, 13:17

2012-11-29

Artikeln "Health communication in primary health care - A case study of ICT development for health promotion." Jama A, Olander E, Eriksén S, Haglund BJA har blivit accepterad i BMC Health Informatics and Decision making.

2012-10-31

Artikeln "Factors associated with change in Internet use of Swedish older adults (2004-2010)." Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Berglund J. har blivit accepterad i Health Informatics Journal, in press.

2012-09-18

Artikeln "The importance of interaction in the implementation of information technology in healthcare: A Symbolic Interactionism study on the meaning of accessibility." Nilsson, L, Hofflander, M, Eriksén S, Borg, C. är tillgänglig som e publikation i Informatics for Health and Social Care.  (doi:10.3109/17538157.2012.710683)

2012-06-27

Artikeln "Discharge planning: Narrated by nursing staff in primary healthcare and their concerns about using video conferencing in the planning session - An interview study." Hofflander, M, Nilsson, L, Eriksén S, Borg, Char blivit accepterad i Journal of Nursing Education and Practice. och kommer att publiceras i Vol 3, No 1 (2013).

2011-10-02

Artikeln "Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in Swedish older adults." Berner J, Rennemrak M, Jogréus C, Berglund J, har blivit publicerad i Aging & Mental Health.Volume 16, Issue 1, 2012


 

 

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela