Stina (Titti) Lilje, Industridoktorand

Hälsa & Teknik / Tillämpad hälsoteknik

 

Titti Lilje

Titel

MSC, Naprapat, doktorand

Sektion

Sektionen för hälsa, Campus Gräsvik

Adress

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, epost

Titel avhandlingsarbete

Rörelserelaterad smärta

Övergripande syfte med avhandlingen

Att undersöka förekomst och utveckling av rörelserelaterad smärta och ifall det på ett kostnadseffektivt vis går att behandla sådan smärta med naprapati.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Licentiatexamen 2013

Disputation 2015

Huvudhandledare

Namn: Johan Berglund
Titel: Professor i Folkhälsovetenskap
Affiliation: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola 
E-mail: johan.berglund@bth.se

Handledare

Namn: Eva Skillgate
Titel: PhD
Affiliation: Karolinska Institutet
E-mail: eva.skillgate@ki.se

Namn: Peter Anderberg
Titel: Universitetslektor
Affiliation: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola 
E-mail: peter.anderberg@bth.se

'Peer Reviewed' Publikationer

Lilje, S, Friberg, H, Wykman, A & Skillgate, E., "Naprapathic Manual Therapy or Conventional Orthopedic Care for Outpatients on Orthopedic Waiting Lists?: A Pragmatic Randomized Controlled Trial". Clin J Pain2010 Sep;26(7):602-10.

Publikationer i manus

"Are there associations between dysfunctional pain in "the younger elderly" and physical activities through life"

Abstrakt & konferenspresentationer

Associations between dysfunctional pain in younger elderly and physical loads through life. Results from baseline examination in a longitudinal study. Lilje S, Anderberg P, Skillgate E, Berglund J. 7th Congress of the European Union Geriatrics Medicine Society 2011.EUGMS, Malaga, september 2011.

Kan man förkorta ortopedkön med hjälp av naprapati? Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte, Karlskrona, augusti 2011.

Thesis in Applied Health Technology. Forum on Manual Medicine, Stockholm, april 2011.

Naprapathic Manual Therapy or Orthopedic Care for Outpatients on Orthopedic Waiting Lists? Lilje S, Friberg H, Wykman A, Skillgate E. PRIMUS, Rotterdam, oktober 2010.

Referat av ovanstående artikel i Läkartidningen, augusti 2010 och i Ortopediskt Magasin, december 2010.

Finansiering och Affiliation

Vetenskapliga rådet, Primärvården Blekinge, Blekinge forskningsråd, Svenska Naprapatförbundet.

Professionell bakgrund

Jag är leg. naprapat och har även arbetat som konståkningstränare. Efter examen arbetade jag under sex år som anställd naprapat på Kungl. Sv. Balettskolan i Stockolm, i nära samarbete med ortoped, sjuksköterska och sjukgymnast. Därefter flyttade jag till Karlskrona och öppnade egen praktik, mestadels med behandling av privatpersoner men också som konsult åt företagshälsovård, olika företag och idrottsklubbar.

Jag handleder ibland blivande naprapater i deras praktiktjänstgöring och C-uppsatser och har undervisat i Idrottsskador på gymnasiet. Jag har varit med och utarbetat ett system för kvalitetssäkring i Svenska Naprapatförbundet och arbetar nu med utbildning av det inom kåren. Efter studier i forskningsmetodik och biomekanik gjorde jag i samarbete med Ortopedmottagningen på Blekingesjukhuset en behandlingsstudie där vi undersökte ifall det var möjligt att förkorta vårdkön med hjälp av manuella behandlingsmetoder.

Liv är rörelse, men rörelse kan också leda till smärta, vilken i sin tur lätt kan utvecklas till ett folkhälsoproblem. Min strävan är att på ett vetenskapligt sätt försöka bidra till att förtydliga den manuella medicinen, i gränssnittet mot den traditionella. Tillsammans med studier om förekomsten och utvecklingen av rörelserelaterad smärta hos den åldrande befolkningen kommer jag i min avhandling även att titta på behandlings- och hälsoekonomiska effekter av manuella behandlingsmetoder vid sådan smärta. 

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela