tillämpad halso

Aktuella projekt inom Hälsa & Teknik

Idag fokuserar forskningen främst på IKT (informations- och kommunikationsteknik) i sjukvården, dvs. hur IT-baserade hälso- och sjukvård kan stödja utveckling och samhällets förmåga att möta de demografiska förändringarna med en ökande andel äldre i befolkningen.

Formerna för nya forskningsprojekt utvecklas i samverkan med BTH:s övriga sektioner och kunskapsområden liksom med externa partners såsom t.ex. Landstinget Blekinge och andra lärosäten.

Nedan kan du läsa mer om några av de aktuella projekt som pågår.


 

Äldre personers internet- och datoranvändning

Äldre är en grupp som ändvänder internet och datorer. Hittills kan man börja se trender vad det använder internet för och hur äldre tar plats inom IKT idag. Det finns också en grupp äldre som inte använder internet/datorer. För hälsosjukvård är det viktigt att fånga upp denna grupp för att kunna hantera den gruppen av äldre, medan tekniken utvecklas inom sjukvården.
Kontaktperson: Jessica Berner


 

Vårdplanering på distans

Det övergripande syfte är att belysa om tekniska lösningar kan bidra till att förtydliga och förbättra samordnad vårdplanering när patienter skrivs ut från sjukhus till det egna hemmet.
Kontaktperson: Malin Hofflander


 

Virtuellt hälsotorg: En ny hälsofrämjande arena?

Att medverka i utveckling av en lokal Interaktiv Hälsotorgskanal och studera utvecklings- och delaktighetsprocessen och dess betydelse för kanalens tillgänglighet och användbarhet för stärkning av hälsobildning eller "health literacy" och "empowerment"
Kontaktperson: Amina Jama Mahmud


 

Rörelserelaterad smärta

Att undersöka förekomst och utveckling av rörelserelaterad smärta och ifall det på ett kostnadseffektivt vis går att behandla sådan smärta med naprapati.
Kontaktperson: Titti Lilje


 

Hälsotjänster i sjukvården.

Det övergripande syftet är att belysa användbarheten av IKT i kommunikationen mellan hälso- och sjukvård och patienten. Studien påvisar också behovet av konsensus mellan hälsointeraktion och IKT.
Kontaktperson: Lina Nilsson


 

PrimeCareIT

Östersjöregionen står inför en ökande andel åldrande befolkning, vilket leder till en ökad efterfrågan av primärvårdens tjänster. Samtidigt ökar bristen på vårdpersonal och läkare i Östersjöregionen vilket utmanar underhållet av primärvården. Framförallt påverkar kompetensflykten av vårdpersonal särskilt glesbygdsområden i hela Östersjöregionen. 
Det övergripande syftet med PrimCare IT är därför att öka intresset för läkare och vårdpersonal för primärvården på distans med hjälp av telekonsultation och telementorskap. Ett projekt inom Baltic Sea Region Programme 2007-2013 finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. http://www.primcareit.net/


 

INNOVAge

Innovage syftar till att öka effektiviteten i den regionala utvecklingspolitiken inom området självständigt eget boende för äldre genom nätverks- och mentorskapsaktiviteter på både regional och interregional nivå. Genom att inse den viktiga rollen hos IKT- lösningar för att möta utmaningarna samhället möter med en ökande andel äldre syftar projektet mot att dels hjälpa äldre att kunna klara sig självständigt längre i sina egna hem samt öka deras autonomi och dels göra innovativa lösningar i hemmet mer tillgängligt och bekvämt för äldre. Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg IVC - programmet för regionalt samarbete) http://www.innovage-project.eu/


 

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela