Christel Borg, universitetslektor

Hälsa & Teknik / Vårdvetenskap / Tillämpad hälsoteknik

Christel Borg

Titel

RN, MSc, PhD

Anställd som

Universitetslektor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputations år

2005

Avhandling

Livstillfredsställelse hos äldre, särskilt äldre med nedsatt funktionsförmåga. I relation till hälsa, självkänsla sociala och ekonomiska resurser i ett svenskt och europeiskt perspektiv. Doctoral Disseration from Centre of Caring Science. Lund University, Sweden. ISBN 91-85439-90-8.

Länk till abstract (öppnas i nytt fönster)

Nuvarande position

Universitetslektor / forskare

Programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet

Klinisk specialisering

Hälsoteknik

Nuvarande forskning

Mitt forskningsområde för närvarande fokuserar främst IT lösningar i hälso- och sjukvård. Sektionen för hälsa bedriver tillsammans med Landstinget Blekinge projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Inom projektet Syster Gudrun bedriver doktoranderna Lina Nilsson och Malin Hofflander sina respektive projekt inom områdena IT i vård- och omsorg och Vårdplanering med hjälp av IT. Forskningen har vidare inriktats mot äldre och digitala spel.

Pågående projekt/forskning

Aktiva pensionärer - digitala spel som sällskap, sysselsättning och rehabilitering?Forskare: Elovaara, P. Borg, C

Handledare för:

Lina Nilsson - Hälsotjänster i sjukvården
doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola.

Malin Hofflander - Vårdplanering på distans
industridoktorand vid Blekinge Tekniska Högskola.

Samarbete på postdoktoral nivå

Samarbete med Sektionen för datavetenskap och kommunikation

'Peer Reviewed' Publikationer

Hofflander, M, Nilsson, L, Eriksén S, Borg, C. (2013) Discharge planning: Narrated by nursing staff in primary healthcare and their concerns about using video conferencing in the planning session – An interview study. Journal of Nursing Education and Practice. Vol 3, No 1 (2013).

Nilsson, L, Hofflander, M, Eriksén S, Borg, C. (2012) The importance of interaction in the implementation of information technology in healthcare: A Symbolic Interactionism study on the meaning of accessibility. Informatics for Health and Social Care. 2012 Dec; 37(4): 277-90

Borg, C. 2010. Digitala spel en möjlighet till rehabilitering och social samvaro i särskilda boenden. Socialmedicinsk Tidskrift.

Holst, G, Willman, A, Fagerström, C, Borg, C, Hellström, Y, Borglin, G., "Quality of care: Prevention of Pressure Ulcers - Nursing Students as facilitators of evidence based practice".Vård i Norden, Volume 30, Issue 1, 2010, pages 40-42, ISSN 0107-4083.

Fagerström C., Borg C., Balducci C., Burholt V., Ferring D., Weber G., Wenger C., Holst G. & Hallberg IR. (2007) Life satisfaction and associated factors among people aged 60 years and above in six European countries. Applied Research on Quality of Life 2, 33-50.

Borg C., Fagerström C., Balducci C., Burholt V., Ferring D., Weber G., Wenger C., Holst G. & Hallberg IR. (2007) Life satisfaction in 6 European countries: The relationship to health, self-esteem, social and financial resources among people (aged 65-89) with reduced functional capacity. Geriatric Nursing 20, 48-57.

Borg, C., Hallberg, I R. (2006). Life satisfaction among informal caregivers - in comparison to non caregivers. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Borg, C., Hallberg, I R., Blomqvist, K. (2006) Life satisfaction among older people (65+) with reduced self-care capacity - the relationship to social, health and financial aspects. Journal of Clinical Nursing. 15, 607-618.

Accepterade Publikationer

Inskickade publikationer

Nilsson, L, Hofflander, M, Eriksén S, Borg, C. 2010. The neglected negotiation of the word Accessibility- Or another reason why IT-solutions often go wrong in a health care arena. Health Informatics Journal

Hofflander, M, Nilsson, L. Eriksén, S,. Borg, C. Discharge-Planning: Thoughts about using IT-solutions in the planning session. Health Informatics Journal.

Rapporter

Ferring D., Hallberg IR., Hoffman M., Petit C., Windle G., Heiss C., Paulsson C., Spazzafumo L., Borg C. & van der Meer, M. (2003). Physical Health and Functional Status - European Study of Adult Well-being. Report to European Commission, Brussels, Centre for Social Policy Research and Development, Institute for Medical and Social Care Research, University of Wales, Bangor.

Abstrakt & konferens presentationer

Poster presentations

Nilsson, L, Borg, C, Hofflander, M, Eriksén, S. PD 3.1 to the rescue - Challenges for Participatory Design in a health care context, 11th Biennial Participatory Design Conference, PDC 2010; Sydney, NSW; 29 November 2010 through 3 December 2010; Code 83793, ACM International Conference Proceeding Series 2010, Pages 269-270

Paulsson C., Borg C. Livstillfredsställelse bland äldre med funktionsnedsättning. Vårdvetenskapens dag. Karlskrona. 2004.

Borg, C. Tillfredsställelse med livet hos anhörigvårdare. Vårdvetenskapens dag Karlskrona 2004

Borg, C. Wellbeing among care recipients in ordinary housing and special accommodations.. Vårdal Stockholm 2002.

Nilsson, L. Hofflander, M. Eriksen, S. Borg, C. 2009. Applied Health Technology with focus on Care planning at a distance SHI 2009

Conference presentations

Nilsson, L. Hofflander, M. Borg, C, Eriksén, S. (2009). IRIS 32. Accessibility? It is after all, two separate worlds! - Perception of accessibility in health care planning in the county council of Blekinge Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Theme: Inclusive design. August 2009, Molde Norway.

Nilsson, M. Hofflander, M. Eriksén S. Borg, C. Applied Health Technology with focus on Care planning at a distance SHI 2009

Borg, C. Digitala spel för äldre, minskar ensamheten och ökar rörligheten. Sveriges Gerontologiska Sällskap. Stockholm 2009.

Borg, C. Familjen eller professionella i vård av äldre. Forskningskonferens, Familjefokuserad vård, Kalmar 2002.

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela