Malin Hofflander, industridoktorand

Hälsa & Teknik / Tillämpad hälsoteknik

Malin Hofflander

Titel

RN, Msc, Industridoktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Vårdplanering på distans.

Övergripande syfte med avhandlingen

Mitt övergripande syfte är att belysa om tekniska lösningar kan bidra till att förtydliga och förbättra samordnad vårdplanering när patienter skrivs ut från sjukhus till det egna hemmet.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Planerad tidpunkt för licentiatexamen:  2012

Planerad tidpunkt för disputation:  2014

Huvudhandledare

Namn: Sara Eriksén
Titel:Professor
Affiliation: Sektionen för datavetenskap och kommunikation, Blekinge Tekniska Högskola
E-mail: sara.eriksen@bth.se

Handledare

Namn: Christel Borg
Titel: Lektor, Dr. Med. vet.
Affiliation: Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-mail: christel.borg@bth.se

Finansiering och affiliation

Forskningsstudierna är en del av projektet "Syster Gudruns Fullskalelab för IT i vård och omsorg". Projektet är ett samarbete mellan Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Studierna delfinansieras av Blekinge forskningsråd.

Peer reviewed publikationer

Nilsson, L, Hofflander, M, Eriksén S, Borg, C. (2012) The importance of interaction in the implementation of information technology in healthcare: A Symbolic Interactionism study on the meaning of accessibility. Informatics for Health and Social Care. 2012 Dec; 37(4): 277-90

Hofflander, M, Nilsson, L, Eriksén S, Borg, C. (2013) Discharge planning: Narrated by nursing staff in primary healthcare and their concerns about using video conferencing in the planning session – An interview study. Journal of Nursing Education and Practice. Vol 3, No 1 (2013).

Nätverk

Tillämpad hälsotekniks forskningsnätverk på Blekinge Tekniska Högskola.

IRIS (Information Systems Research Seminar in Scandinavia) studentnätverk.

Abstrakt & Konferenspresentationer

Nilsson, L, Borg, C, Hofflander, M, Eriksén, S. PD 3.1 to the rescue - Challenges for Participatory Design in a health care context, 11th Biennial Participatory Design Conference, PDC 2010; Sydney, NSW; 29 November 2010 through 3 December 2010; Code 83793, ACM International Conference Proceeding Series 2010, Pages 269-270

Uppdrag

Senior Verksamhetskonsult på B3IT Healthcare. Industridoktorand på BTH

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

Leg. Sjuksköterska som under flera år arbetat som chef och ledare inom Region Skåne och Landstinget Blekinge, senast som verksamhetschef för den länsgemensamma hemsjukvården inom Landstinget Blekinge som kommunaliserades 1 januari 2013.

Inom hemsjukvården hanteras dagligen ärenden där patienter ska skrivas ut från sjukhuset till sina hem och där en fungerande planering för fortsatt vård och omsorg är nödvändig. Det finns flera studier och rapporter som visat på att den samordnade vårdplaneringen inte fungerar tillfredsställande.

Min forskning syftar att belysa om tekniska lösningar kan bidra till att förtydliga och förbättra samordnad vårdplanering när patienter skrivs ut från sjukhus till det egna hemmet.

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela