Jessica Berner, doktorand

Hälsa & Teknik / Tillämpad hälsoteknik

 

Jessica Berner

Titel

MSc, Doktorand i Tillämpad hälsoteknik

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Sektionen för Hälsa, Campus Gräsvik
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Older adults and their internet/computer usage

Övergripande syfte med avhandlingen

Äldre är en grupp som använder internet och datorer. Hittills kan man börja se trender vad de använder internet för och hur äldre tar plats inom IKT idag. Det finns också en grupp äldre som inte använder internet/datorer. För hälsosjukvård är det viktigt att fånga upp denna grupp för att kunna hantera den gruppen av äldre, medan tekniken utvecklas inom sjukvården.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Disputation 2013

Huvudhandledare

Namn: Johan Berglund
Titel:Professor i Folkhälsovetenskap
Affiliation: Sektionen för hälsa, Blekinge tekniska högskola
E-mail: johan.berglund@bth.se

Handledare

Namn: Mikael Rennemark
Titel: Lektor
Affiliation: Sektionen för hälsa, Blekinge tekniska högskola
E-mail: mikael.rennemark@bth.se

Namn: Claes Jogreus
Titel: Lektor
Affiliation: Sektionen för ingenjörsvetenskap, Blekinge tekniska högskola
E-mail: claes.jogreus@bth.se

Namn: Peter Anderberg
Titel: Lektor
Affiliation: Sektionen för hälsa, Blekinge tekniska högskola
E-mail: peter.anderberg@bth.se

Finansiering och affiliation

Anställd som doktorand vid Sektionen för hälsa, Blekinge tekniska högskola

Peer reviewed Publikationer

Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Berglund J. (2012) Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in Swedish older adults. Aging & Mental Health. Vol. 16, No. 1, January 2012, 119-126.

Accepterade Publikationer

Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Berglund J. (2012). Factors associated with change in Internet use of Swedish older adults (2004-2010). Health Informatics Journal, in press.

Abstrakt och konferenspresentationer

Abstract presentation, “Joint conference on aging” (2009) i Seoul, Korea: A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC).

Uppdrag

Undervisning

Professionell bakgrund

Master in Science i Hälsopsykologi

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela