Ewy Olander, Universitetslektor

Hälsa & Teknik / Folkhälsovetenskap

Ewy Olander

Titel

Leg. Sjuksköt. Vårdlärare Fil.lic. Fil.dr.

Anställd som

Universitetslektor

Sektion:

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputations år

2003

Avhandling

Olander, E. (2003). Hälsovägledning i primärvården. Syntetisering av två uppdrag. Akad. avh. Lärarutbildningen, Malmö Högskola.

Nuvarande position

Universitetslektor/forskare

Klinisk specialisering

Primärvård och barnhälsovård

Nuvarande forskning

Hälsofrämjande arbete, Hälsokommunikation och informations- och kommunikationsteknologi,

Barnhälsovård

Pågående projekt/forskning

Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge- för IT i vård och omsorg, "delprojekt" Virtuellt hälsotorg
- en hälsofrämjande arena

Hälsofrämjande kommunikation

Hälsovägledning i barnhälsovården

Biträdande handledare till: 
Amina Jama Mahmud (disputerad dec 2013)
Johanna Tell (antagen sep 2013) 

Samarbete på postdoktoral nivå

Samarbetar lokalt i forsknings- och utvecklingsarbete med utveckling och utvärdering av informations- och kommunikationsteknologi, hälsofrämjande arbete, hälsovägledning i barnhälsovården. Deltar i nationella projekt med inriktning på hälsofrämjande arbete, internationella hälsokommunikatörer, hälsokompetens.

'Peer Reviewed' Publikationer'

Jama, A, Olander, E, Wallenberg, L, Haglund, B. (2010) Health promoting settings in primary health care - "hälsotorg": an implementation analysis. BMC Public Health, Vol 10, Issue 707, 2010, ISSN 1471-2458.

Olander, E. (2003). Hälsovägledning i primärvården. Syntetisering av två uppdrag. Akad. avh. Lärarutbildningen, Malmö Högskola.  Elektronisk publ: http://dspace.mah.se/handle/2043/7940

Olander, E. (1998). Hälsovägledning i primärvårdens barnhälsovård. Process och kontext ur ett praktiskt pedagogiskt perspektiv. Licentiat avhandling. Malmö: Lärarhögskolan

Böcker & Bokkapitel

Olander, E. (2009). Vård- och omvårdnadsvetenskap: hälsoarbete med individen i fokus. I Folkhälsovetenskap- en tvärvetenskap. Möte mellan ämnen.  Red: I. Andersson & G. Ejlertsson. Lund: Studentlitteratur.

Olander, E. Nilsson,L. (2009) Tillämpad hälsoteknik - ett nytt forskningsämne vid Blekinge Tekniska Högskola. Socialmed. Tidskrift 3 si d- sid

Olander, E. (2001). Hälsovägledning i barnhälsovården, praktiskt pedagogiska aspekter. I Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Red: E. Svederberg, L. Svensson, T. Kindeberg. Lund: Studentlitteratur

Abstrakt & konferenspresentationer

Jama, A., Wallenberg, L., Olander, E., Haglund, B.J.A. (2009). Health Square: A new setting for health promotion? The 6th Nordic Health Promotion Research Conference. The Role of Health Promotion in the Transition of the Nordic Welfare States. Gothenburg August 2009.

Olander, E., Nilsson, L. (2009). Applied Health Technology – a New Research Discipline at Blekinge Institute of Technology. IRIS 32. Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Theme: Inclusive design. August 2009, Molde Norway.

Jama, A., Olander, E., Gustavsson, R., Haglund, B.J.A. (2009) Challenges in designing and assessing health promotion digital channels using PAR approach. IRIS 32. Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Theme: Inclusive design. August 2009, Molde Norway.

Jama, A., Olander, E., Gustafsson, R., Haglund, B.J.A. (2008). Virtual Health Square- a new Health Promotion Setting. 8th IUHPE European Health education and promotion Conference New frontiers: political, cultural, scientific challenges for health promotion. September 2008, Turin.

Olander, E., Sander, A. (2007). International Health Communicators - Supporting Health and Integration. The 19th IUHPE World Conference on Health Promotion and Health Education Health Promotion Comes of Age: Research, Policy & Practice for the 21st Century. June 2007 Vancouver, BC, Canada

Olander, E., Wallenberg, L., Wandås, I., Haglund, B.J.A. (2007). Health Square - A New Setting for Health Communication. The 19th IUHPE World Conference on Health Promotion and Health Education Health Promotion Comes of Age: Research, Policy & Practice for the 21st Century. June 2007. Vancouver, BC, Canada

Olander, E. (2006). Transition practice - theory – practice for improving health counselling in Child Health Services. 5th Nordic Health Promotion Research Conference, Health and Institutional Change. June 2006, Esbjerg, Denmark

Olander, E (2005). Improving health counselling in child health services – an implementation study. Best Practice for Better Health, 6th IUPHE European Conference on the Effectiveness and Quality on Health Promotion. June 2005. Stockholm, Sweden.

Olander, E. (2004) Health Counselling in Primary Child Health Care- ethical aspects. Klapeida College, Conference titel . May 2004.  Klaipeda Lithuania

Olander, E. (2000). Health Counselling in Primary Child Health C. Process and Context from a Practical Educational Perspective. The 3rd Nordic Health promotion Conference, September, 2000. Tampere, Finland.

Olander, E. (1998). Developing Health Counselling in Child Health Care. Participatory Action Research in the Primary Health Care. The 2nd Nordic Health Promotion Conference, September 1998. Stockholm, Sweden.

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela