Lina Nilsson, Doktorand

Hälsa & Teknik / Tillämpad hälsoteknik

Lina Nilsson

Titel

MSc in Sociology, Doktorand i Tillämpad hälsoteknik

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa, Campus Gräsvik
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Hälsotjänster i sjukvården.

Övergripande syfte med avhandlingen

Det övergripande syftet är att belysa användbarheten av IKT i kommunikationen mellan hälso- och sjukvård och patienten. Studien påvisar också behovet av konsensus mellan hälsointeraktion och IKT.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Jag påbörjade mina doktorandstudier i juli 2009

Avklarat mittseminarium 2012-02-03: "Implementering av Informations - och kommunikationsteknologi (IKT) i varje dags arbete i en hälso- och sjukvårdskontext, i relation till personalens interaktion, organisation, team och organisationskultur."

Disputation: 2014

Huvudhandledare

Namn: Sara Eriksén
Titel: Professor
Sektion/enhet: Sektionen för Datavetenskap och kommunikation, Blekinge Tekniska Högskola
E-mail: sara.eriksen@bth.se

Handledare

Namn: Christel Borg
Titel: Lektor, Dr Med vet
Sektion/enhet: Sektionen för Hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
E-mail: christel.borg@bth.se

Finansiering och affilation

Forskningsstudierna är en del av projektet "Syster Gudrun Fullskalelabb för IT I vård och omsorg". Projektet är ett samarbete mellan Blekinge tekniska Högskola och landstinget Blekinge. Projektyet är finansierat av Tillväxtverket (Nutek)

Nätverk

Tillämpad hälsoteknik forskningsnätverk på Blekinge Tekniska Högskola.

Ehälsonätet i Linnéregionen

IRIS (Information Systems Research Seminar in Scandinavia) studentnätverk. (öppnas i nytt fönster)

Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning, LiU. (öppnas i nytt fönster)

Nordic Implementation Interest Group (öppnas i nytt fönster)

LinkedIn (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag

Undervisning

Peer reviewed publikationer

Nilsson, L, Hofflander, M, Eriksén S, Borg, C. (2012) The importance of interaction in the implementation of information technology in healthcare: A Symbolic Interactionism study on the meaning of accessibility. Informatics for Health and Social Care. 2012 Dec; 37(4): 277-90

Hofflander, M, Nilsson, L, Eriksén S, Borg, C. (2013) Discharge planning: Narrated by nursing staff in primary healthcare and their concerns about using video conferencing in the planning session – An interview study. Journal of Nursing Education and Practice. Vol 3, No 1 (2013).

Inskickade Publikationer


Publikationer i Manus

Non- technical thresholds in adopting Information Technology in a Healthcare context- synthesis and strategies

Abstrakt & Konferenspresentationer

Nilsson, L. Opportunities and obstacles in implementation. eHealth in Swedish Primary Health Care: Lessons learned from two decades of Innovation and Development, Implementation and Evaluation, 1-2 februari 2012, Karlskrona.

Nilsson, L, Borg, C, Hofflander, M, Eriksén, S. PD 3.1 to the rescue - Challenges for Participatory Design in a health care context, 11th Biennial Participatory Design Conference, PDC 2010; Sydney, NSW; 29 November 2010 through 3 December 2010; Code 83793, ACM International Conference Proceeding Series 2010, Pages 269-270

IRIS 33: Information Systems Research Seminar in Scandinavia 2010- Engaged IS Research, Aalborg Danmark

IRIS 32: Information Systems Research Seminar in Scandinavia 2009- Inclusive Design, Molde Norge

7th Scandinavian Conference on Health Informatics 2009, Arendal Norge

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

Fil mag i Sociologi, Lunds Universitet

Fil mag i Kvalitets- och ledarskapsutveckling, Mittuniversitetet

Så klart grundar sig mitt intresse av IKT i Hälso- och sjukvård i sociologi. Jag har ett specifikt intresse i symbolisk interaktionism och hur människor hittar en enad mening av ord i en enad diskurs. Det dramaturgiska perspektivet är spännande tycker jag: livet är en teater där vi måste agera olika beroende på vilken scen vi befinner oss på. Jag har också ett intresse för hur e-hälsa kan ge konsensus i en hälso- och sjukvårdskontext: hur vi behöver ändra diskursen och interaktionen i kontexten när IKT implementeras. IT och kontexten behöver prata samma språk, annars når vi aldrig en balans dem emellan.

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela