Populärvetenskap

Vid sidan av utbildning och forskning har Högskolorna och Universiteteten en uppgift att dela med sig av kunskap.
Här nedan kan du ta del av några populärvetenskapliga presentationer av olika forskningsprojekt vid Sektionen för hälsa.


ITiVårdenHur kan vi få IT och vården att fungera ihop?

Det är ett problem Lina Nilsson, doktorand i
Tillämpad hälsoteknik tittar närmare på. 

 Läs artikeln (pdf)

 Mer om Lina Nilssons forskning

 


Syster Gudruns fullskalelabbehälsa

Projektet Syster Gudruns fullskalelabb pågick under 2008-2011 med Landstinget Blekinge som projektägare och BlekingeTekniska Högskola som samarbetspartner. Syftet var att ta reda på hur modern teknik kan göra hälso-och sjukvård mer tillgänglig och på så vis effektivisera och höja vårdkvaliteten. I slutrapporten "Den mänskliga sidan av IT - en bok om e hälsa" kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Den mänskliga sidan av IT - en bok om ehälsa


Äldres int anvHur ser äldres dator- och internetanvändning ut?

Det är något som Jessica Berner undersöker i sin forskning.

Läs artikeln (pdf)

Mer om Jessica Berners forskning

 

 


 

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela