Välkommen till hälsostudion

smartboard_SSKstudenter2Att koppla pågående forskning med befintliga försök och processutvärdering ger oss en tryggare metod att använda IT och teknik i vården i vardagen. Därför har Landstinget Blekinge (LTB) gett BTH och sektionen för Hälsa uppdraget att bedriva forskning i labbmiljö. Denna labbmiljö är starkt förankrad till huvudprojektet Syster Gudruns Fullskalelab i Blekinge för IT i vård- och omsorg (SGF) och forskningsämnet Tillämpad hälsoteknik på sektionen för Hälsa.

Inom ramen för SGF ska man bygga upp ett fullskalelab vars syfte är att skapa en produktionsinriktad testmiljö. Med hjälp av fullskalelabbet kommer man att kunna se hur nya lösningar interagerar med de system som används i Landstinget samt minska tiden för beslut om införande av ny teknik/nya system eftersom testerna sker i en miljö som är väldigt lik den befintliga. Det produktionsinriktade fullskalelabbet skapar möjligheter till samarbete mellan olika intressenter där tester kan ske utan att den dagliga driften påverkas. Detta är möjligt eftersom miljön som byggs upp helt är isolerad från Landstingets driftsmiljö.

Hälsostudion arbetar med innovationer, utbildning, forskning och utveckling kopplat till fullskalelabbet. Här kan verktyg och teknik utvecklas och testas innan det eventuellt kommer till fullskalelabbet för operativa tester och därefter förs ut i vården för implementering och användning.

Det finns dessutom stora möjligheter att koppla arbetet i Hälsostudion till flera olika forskningsinriktningar, förutom vårdrelaterad forskning kanske främst forskning inriktad mot Interaktionsdesign och så kallad Participatory Design. Här kommer intresset bland annat att inriktas mot hur man i vardagen använder de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Ett viktigt tema är hur tekniken och nya arbetsmetoder påverkar möjligheterna till kommunikation och koordination mellan människor och mellan olika uppgifter. Hur den nya tekniken och de nya praktikerna passar in i den dagliga arbetsprocessen och påverkar tillgängligheten lyfts också fram och analyseras.

Läs mer...

Syster Gudruns Fullskalelab i Blekinge för IT i vård- och omsorg (SGF) 

Tillämpad hälsoteknik

Sektionen för Hälsa.

Vid frågor vänligen kontakta Madelene Larsson, projektledare för Hälsostudion

 

 

 

 

Redigera

 

Europeiska reionens logotype

 

landstingets blekinges logotype

 

Share Dela