FOLKHÄLSA

Planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Vi vill hitta och påverka de faktorer och förhållanden som bidrar till en positiv hälsoutveckling. Våra insatser kommer att ha en spännvidd från samhället i stort helt ner till grupp- och individnivå.

Virtuellt Hälsotorg

Med ett virtuellt hälsotorg vill vi skapa en stödjande miljö där du kan hämta hälsoinformation och inspiration för att själv förbättra den egna hälsan.  Virtuellt hälsotorg skapar en förbättrad hälsodialog mellan dig och hälso- och sjukvård. Här kan frågor och faktorer som påverkar hälsan lyftas upp. Den lokala förankringen är viktig, bland annat för att du även ska ha möjlighet att boka tid för hälsosamtal och andra aktiviteter.

Virtuell Ungdomsmottagning (BUMO - Blekinge Ungdomsmottagning)

En virtuell ungdomsmottagning ska öka tillgängligheten för målgruppen ungdomar i åldern13-25 år till de befintliga professionerna på de fysiska ungdomsmottagningarna. Via hemsidan ska finnas möjlighet att boka tid, få kontakt med personal i frågor som inte kräver mottagningstid med mera. Virtuella ungdomsmottagningen ska erbjuda en ökad tillgänglighet och service bland annat genom att användaren får tillgång till viss egendiagnostik.

 

Redigera

 

Europeiska reionens logotype

 

landstingets blekinges logotype

 

Share Dela