Målet med hälsostudion

Hälsostudion möjliggör att metoder, verktyg och teknik kan utvecklas och testas innan de eventuellt implementeras i en skarp miljö för användning. Detta kan i förlängningen leda till att fel och brister i arbetsmetoder och teknikutveckling upptäcks i tid och innan de får så stora konsekvenser.

Målet med Hälsostudion är följande;

  • Utveckla samarbetet mellan BTH och LTB i form av fler gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Testa ett flertal innovationer och idéer
  • Skapa en grund för det nya forskningsämnet Tillämpad Hälsoteknik vilket genererar nya forskningsfrågor och i sin tur nya forskningsprojekt.
  • Bidrat till att teknikutvecklingen inom vård- och omsorg blir mer behovsdriven med hjälp av nya metoder och arbetssätt.
  • Sätta Blekinge på kartan gällande Tillämpad Hälsoteknik i form av nya metoder och arbetssätt vid teknikutveckling för vård- och omsorg.
  • Bidra till att företag i regionen får en tydlig koppling till forskningslabbet och vården.
  • Bidra till en ökad kvalitetssäkring av ny teknik och innovationer utvecklade för vården innan de implementeras för skarp användning
Redigera

 

Europeiska reionens logotype

 

landstingets blekinges logotype

 

Share Dela