digital journal i sjuksköterskeutbildningen 

Sjuksköterskestudenter använder digitalt journalsystem

Projektet Syster Gudrun Fullskalelabb i Blekinge för IT i vård- och omsorg (SGF) har som huvudmål haft att öka medborgarnas tillgänglighet till hälso- och vårdrelaterade tjänster med hjälp av tekniska lösningar enligt strategiarbetet inom nationell e-hälsa.  BTH har som samarbetspartner fått uppdraget av landstinget att bedriva forskning och utbildning i labbmiljö inom ramen för Tillämpad Hälsoteknik. Som ett led i detta har vi på sektionen för Hälsa startat ett pilotprojekt där vi har åtkomst till landstingets befintliga utbildningsmiljö för det digitala journalsystemet SYSteam Cross. Studenterna får via användning av systemet en verklighetsbaserad möjlighet att träna digital journaldokumentation kopplat till sin praktiska färdighetsträning. I dagsläget används utbildningsmodulen för systemet av ca 120 sjuksköterskestudenter och 7 lärare i basgruppsarbete och föreläsningar. Målet är att successivt utöka till fler studenter och att den digitala journaldokumentationen ska bli en naturlig del i utbildningens olika kursmoment med syftet att stärka studenterna förberedelse inför deras kommande yrkesroll.

Läs mer...

Artikel i Intranytt nr 5

Har du frågor vänligen kontakta följande personer:

Madelene Larsson, projektledare för Hälsostudion

Ulrika Isaksson, IT-pedagog på sektionen för hälsa

Markus Gustafsson, Trainee på sektionen för hälsa och utbildar i journalsystemet

Redigera

 

Europeiska reionens logotype

 

landstingets blekinges logotype

 

Share Dela