THT


 

Tillämpad Hälsoteknik är en tvärvetenskap som involverar flertalet kunskaper och inbegriper studier av hur hälsa direkt eller indirekt kan relateras till tillämpningen och konsekvenserna av teknik.

Studier kan ske ur individ- eller populationsperspektiv med ett mångvetenskapligt angreppssätt och forskningen belyser hur ämnesområdena Omvårdnad / Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap och Klinisk Medicin / Medicinsk vetenskap kan kombineras med teknisk vetenskap för att främja ett bra liv.


 

Forskningen i Tillämpad hälsoteknik vid Sektionen för hälsa bedrivs huvudsakligen inom de båda forskningsmiljöer som utvecklats vid sektionen, d.v.s. forskning inom Hållbart aktivt åldrande och Hälsa & Teknik.

Forskningsmiljöerna omfattar forskning inom sektionens fyra forskningsområden, Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, Medicin och Tillämpad hälsoteknik. Majoriteten av sektionens forskning sorteras under de två forskningsmiljöerna medan vissa forskningsprojekt fortfarande enbart faller under sina forskningsområden.

 

Redigera

 


publ art


proj


seminarier


nyhet


 

 

Share Dela