Instruktioner för gästföreläsare

När det gäller resekostnader kan dessa antingen inkluderas i arvodesräkningen (och i så fall skall kvitton skickas med denna) eller så kan den egna arbetsgivaren ta kostnaderna och debitera dessa till Blekinge Tekniska Högskola. I det senare fallet skall följande faktura adress och referens anges:

Blekinge Tekniska Högskola
Fakturaenheten
371 79 Karlskrona


Följande uppgifter måste anges på fakturan:
Kostnadsställe/org.enhet: 204
Namn på beställare: Sara Eriksén


Dessutom skall följande blanketter fyllas i och skickas till oss på BTH:


1. För arvodet behöver du fylla i en arvodesräkning

På arvodesräkningen är det viktigt att du fyller i
- namn, personnummer, utdelningsadress
- fullständig bankadress och kontonummer
- IBAN-nummer (International Bank Account Number)
- BIC-code (Bank Identifier Code, bankens SWIFT adress)


2. För att BTH:s utbetalning ska hamna rätt måste du dessutom fylla i en överföringsblankett till Nordea, som också bifogas. (Detta behövs inte om du vill få utbetalningen till ett konto på Nordea)


3. För utländska gästföreläsare behövs också en blankett till svenska skattemyndigheten om Särskild inkomstskatt för utomlandsboende, den så kallade SINK-skatten.

Till denna (SINK-blanketten) behöver du ta en kopia av ditt pass (sidan med foto + personuppgifter) och skicka med.


4. Dessutom vill Sektionen för Hälsa ha ett avtal med varje gästföreläsare, därför bifogar jag även den blanketten och ber dig fylla i och skriva under 2 exemplar och returnera dessa, så kan jag skriva på dem och skicka ett ex tillbaka till dig.


Om du skickar alla dessa ifyllda blanketter och passkopia till mig på nedanstående adress så kan jag se till att de kommer till ekonomen på Sektionen för Hälsa.

Tack!

Sara Eriksén, professor  / sara.eriksen@bth.se /
School of Computing (COM)
Blekinge Institute of Technology (BTH)
PO Box 520
SE-372 25 Ronneby, Sweden


Tillbaka till kursens förstasida

Redigera

 


publ art


proj


seminarier


nyhet


 

 

Share Dela