Mattias Georgsson, Doktorand

Mattias Georgsson

Titel

Legitimerad sjuksköterska
Sjuksköterskeexamen, Göteborgs universitet
Kandidatexamen i Vårdvetenskap, Göteborgs universitet
Magisterexamen i Hälsoinformatik, Karolinska institutet
Masterexamen i Interaktionsdesign, Chalmers tekniska högskola

Sektion

Sektionen för Datavetenskap och Kommunikation,
Blekinge Tekniska Högskola
SE -371 79 Karlskrona
Sverige

Titel avhandlingsarbete

Evaluation and assessment of mobile health interventions for the support of improved patient and clinical treatment outcomes

Övergripande forskningssyfte

Det övergripande målet för doktorandstudierna innefattar hur mobila interventioner för patientmonitorering och egenvård kan bli designade och utvärderade vad gäller upplevd användbarhet och interaktion. Ett annat syfte är att undersöka hur dessa mobila hälsointerventioner kan påverka och stödja farmaceutisk följsamhet, behandling och övergripande kliniskt utfall utifrån både ett patient och vårdgivarperspektiv.

Preliminär tidsplan

Planerad doktorsavhandling 2016

Huvudhandledare

Sara Eriksén
Titel: Professor Informatik
Sektion/avdelning: Sektionen för Datavetenskap och Kommunikation, Blekinge Tekniska Högskola
E-mail: sara.eriksen@bth.se

Handledare

Annelie Ekelin
Titel: Postdoktor
Sektion/avdelning: Sektionen för Datavetenskap och Kommunikation, Blekinge Tekniska  Högskola
E-mail: annelie.ekelin@bth.se

Martin Rydmark
Titel: Professor Medicinsk Informatik
Sektion/enhet: Mednet, Institutionen för Anatomi och Cellbiologi
Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet
E-mail: martin.rydmark@mednet.gu.se

Finansiering och tillhörighet

Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för Datavetenskap och Kommunikation

Peer reviewed publikationer

Broeren J, Georgsson M , Blomstrand C, Stibrant Sunnerhagen K. VR (virtuell verklighet), haptik och telemedicin inom strokerehabilitering. Läkarstämman 2004, 2004.

Broeren J, Georgsson M , Rydmark M, Stibrant Sunnerhagen K. Virtual Reality in Stroke Rehabilitation with the assistance of Haptics and Telemedicine. Proceedings of the 4th International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies. September18-20, Veszprém, Hungary Pp 71-76 (2002).

Abstracts & konferenspresentationer

Georgsson M , Broeren J, Rydmark M, Stibrant Sunnerhagen K. Stroke Rehabilitation at Home using Virtual Reality, Haptics and Telemedicine. 4th Nordic congress on Telemedicine/Norsk Telemed 2002, Sept 30-Oct 2, Tromsö, Norway (2002).

Nätverk

Svensk sjuksköterskeförening (SSF)

Svensk förening för medicinsk informatik (SFMI)

Styrelsemedlem sektionen för omvårdnadsinformatik (SOI)

Dataföreningen, nätverket IT i vården

Professionell bakgrund

Mattias är legitimerad sjuksköterska med en kandidatexamen i Vårdvetenskap från Göteborgs universitet och en magisterexamen i Hälsoinformatik vid Karolinska institutet. Utöver dessa examina har han också studerat datateknik och informationsteknologi som resulterade i en mastersexamen i Interaktionsdesign med specialisering inom användbarhet från Chalmers tekniska högskola. Sedan mars 2011 är han doktorand inom området Tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola där hans forskningsområde är mobila interventioner inom hälso- och sjukvård.

Hans professionella bakgrund innefattar arbete som sjuksköterska (distrikt, ambulans, avdelning) vid olika enheter, och forskningssjuksköterska vid Sahlgrenska akademin, Göterborgs universitet. Han har också arbetat som forskarassistent och projektledare inom IKT och eLärande vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och forskarassistent, IT ingenjör inom telemedicin och eLärande vid Mednet, Sahlgrenska akademin. Utöver detta har han varit involverad i projekt inom IKT lösningar för monitorering och stöd för TBC patienter vid WHOs regionkontor för Östra Asien i Manilla.

Mattias forskningsintresse innefattar IKT inom hälso-  och sjukvård, utvärderingsmetoder, kliniska studier, interventioner och användbarhet.

Uppdrag

Undervisning

 

Redigera

 


publ art


proj


seminarier


nyhet


 

 

Share Dela