"Health Intention"

Health Intention

Ett projekt med tillämpad ICT där individens behov har varit utgångspunkten

Studenter inom Teknik och Hälsa har samarbetat ämnesöverskridande för att skapa en tillämpning baserad på ett konkret samhällsbehov.

I forskningsprojektet "Health Intention" tillsammans med Sölvesborgs kommun identifierades behovet för personer med funktionsnedsättning och ett situationsbaserat stöd med en sensorbaserad prototyp, "SenseMS" (Sense Message Service) utvecklades för SmartPhone.

Jenny Lundberg, COM har varit uppdragsgivare och tilsammans med Lina Nilsson, HAL har de varit mentorer åt sjuksköterske- och programvarustudenter. Tre konsulter från tre olika telekom-/engineeringföretag med kompetens inom området har varit inblandade som stöd i processen.

Projektet har visat på möjligheterna till det ämnesöverskridande arbetet inom Tillämpad hälsoteknik där ett idenifierat behov hos personer med kognitiv funktionsnedsättning resulterat i såväl forskning som diskussioner med personal, anhöriga och patienter samt ett samarbete mellan sjuksköterskestudenter och industrin.

>Länk till presentation av projektet i BTH:s Medieportal (öppnas i nytt fönster)

Redigera

 


publ art


proj


seminarier


nyhet


 

 

Share Dela