Forskningsdesign med tillämpningar inom interdisciplinär forskning

(7,5 högskolepoäng)

Seaside

Research Design with Applications within Inter-disciplinary Research

(7.5 credits)

>For information in English

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en av Sveriges mest profilerade högskolor, med ett tydligt fokus på tillämpad IT och innovation  för en hållbar utveckling. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. Detta skapar förutsättningar för högklassig forskning inom olika discipliner men också för fruktsamma möten och interdisciplinär forskning i gränsöverskridanden samarbeten mellan olika discipliner.

En sådan interdisciplinär forskningsmiljö och ett nytt forskarutbildningsområde har utvecklats i gränssnittet mellan teknik och hälsa "Tillämpad hälsoteknik". Denna utveckling har skapat behov av forskarutbildningskurser där olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter, forskningsansatser och forskningsmetoder möts.


Forskningsdesign med tillämpningar inom interdisciplinär forskning

Med denna kurs vill vi skapa ett forum för doktorander att diskutera forskningsdesigner och metoder, dess vetenskapsteoretiska grund och tillämpningar inom olika forskningsområden, samt möjlighet att kritiskt reflektera över forskningsdesign i det egna avhandlingsarbetet. Särskild vikt läggs vid att fördjupa förståelsen för forskningsdesigner och metoder inom interdisciplinär forskning där kunskap, ansats och metoder kan förenas och komplettera varandra för att främja forskningens djup/bredd/mångfacettering.


Kursen pågår från v 37 till v 48 2011

Kursen startar i v 37, tisdagen den 13 september med introduktion på Campus Gräsvik, BTH, Karlskrona. Kursen avslutas i v 48 med ett avslutande seminarium på Campus BTH, preliminärt  den 29 november.

Anmälan till kursen senast den 15 maj, 2011!


Kursupplägg

Undervisningen är upplagd som kombinerad campus och distanskurs. Introduktion, mitt- och avslutande seminarium sker på Campus BTH Karlskrona, Blekinge. Däremellan sker kommunikationen i kursen via lärplattformen It´s learning och mötesverktyget Adobe Connect med diskussioner mellan doktorander och resurslärare. Undervisningen bedrivs på engelska om det finns engelskspråkiga kursdeltagare.


Kursansvariga:

Johan Berglund, professor folkhälsovetenskap

Ewy Olander, universitetslektor folkhälsovetenskap

Peter Anderberg, universitetslektor Tillämpad hälsoteknik

 

> Kursbeskrivning och Litteraturlista (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

> Anmälningsblankett (word-dokument, öppnas i nytt fönster)

 

För mer information om kursen kontakta:

Universitetslektor Ewy Olander,
Sektionen för hälsa,
Blekinge Tekniska Högskola 
tel 0455-38 54 13,
ewy.olander@bth.se

Redigera

 


publ art


proj


seminarier


nyhet


 

 

Share Dela