Perspektiv på Tillämpad Hälsoteknik

Staplade böcker

- en kombinerad doktorandkurs och öppen seminarieserie
april - december 2009

Information in English (pdf, 59 kB)

Information på svenska (pdf, 59 kB)

Varje gästföreläsare kommer att bjudas in av en värd, en seniorforskare på BTH, som i sin tur kortfattat även kommer att presentera något om sin egen forskningsansats och forskning. Därmed får deltagarna, förutom själva gästföreläsningen, en inblick i på­gående forskning här på hemma­plan med koppling till det nya forskningsämnet, och en bakgrund till valet av gäst­före­läsare.

Avsikten är att kursen/seminarieserien skall vara bred och explorativ i sin ansats, och sam­tidigt stödja framväxten av en mång­facetterad och långsiktig dialog över ämnesgränserna kring vad Tillämpad Hälsoteknik kan omfatta och utveckla för starka inriktningar framöver på BTH.

Den 13 januari: avslutande moment i doktorandkursen

Doktorandkursen avrundas med ett litteraturseminarium utan extern gästföreläsare då doktorandernas egna texter diskuteras och avslutas därefter med en examination.

13/1 kl 14-16

Lokal: Grupprum E, biblioteksbyggnaden plan 5. För dem som inte hittar: Lina möter upp utanför hissen på plan 5 och visar vägen.


Information om de öppna seminarium som hållits under 2009

25/11: Ingela Skärsäter

docent i omvårdnad vid Sahlgrenska Akademin. Inbjuden att föreläsa om Evidence den 25 november kl 9.30-12.00. Värdforskare på BTH är Ania Willman. Lokal: Bataljen, plan 5 i biblioteksbyggnaden.

11/11: Peter Anderberg

forskare vid Certec, Lund och FoU Ledare vid Blekinge Kompetenscentrum. Inbjuden att föreläsa den 11 november. Värdforskare på BTH är Bo Helgeson. Lokal: 3236, plan 1 Östra flygeln, Campus Gräsvik.

14/10: Bo Haglund,

professor i Socialmedicin vid Karolinska Institutet. Inbjuden att föreläsa om Health literacy and ICT den 14 oktober. Värdforskare på BTH är Ewy Olander och Rune Gustavsson. Lokal: Bataljen, plan 5 i biblioteksbygnaden.

30/9: Tore Nilstun,

professor i medicinsk etik, vid Lunds Universitet. Inbjuden att föreläsa den 30 september om "Forskningsetik. Värdforskare på BTH är Johan Berglund, professor i folkhälsovetenskap vid sektionen för hälsa.

16/9: Ellen Balka,

professor vid Simon Frazer University i Vancouver, Canada. Inbjuden att föreläsa den 16 september om "Handover of Health Information". Värdforskare på BTH är Bo Helgeson, professor i arbetsvetenskap och IT vid sektionen för datavetenskap och kommunikation.

3/6: Anne Marie Kanstrup,

lektor vid institutionen för kommunikation, Ålborgs Universitet i Danmark. Inbjuden att föreläsa den 3/6 om design för en hälsosam värld. Värdforskare på BTH är Sara Eriksén, professor i arbetsvetenskap och informatik vid sektionen för datavetenskap och kommunikation och med en bakgrund inom participatory design av offentlig e-service och e-government.

29/4: Anna-Malin Karlsson,

professor vid institutionen för nordiska språk, Stockholms Universitet, samt verksam vid Södertörns Högskola. Inbjuden att föreläsa den 29/4 om skriftbruk i arbetslivet. Värdforskare på BTH är Berthel Sutter, docent i arbets­veten­skap, MAM, med bakgrund i utvecklande verksamhetsteori och activity theory, inklusive egen forskning med koppling till hälso-/sjukvård.


 

Vad är Tillämpad Hälsoteknik?
Läs beskrivningen av det nya ämnesområdet i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i Tillämpad Hälsoteknik.

Vad omfattar doktorandkursen?

Vad omfattar de öppna seminarierna?


Hur ofta hålls dessa öppna seminarier?

Hur gör jag om jag vill agera värdforskare på kursen och bjuda in en gästföreläsare?

Instruktioner för gästföreläsare

Instructions for Guest Lecturers

 

Sara Eriksén

Redigera

 


publ art


proj


seminarier


nyhet


 

 

Share Dela