Vad omfattar doktorandkursen?


Doktorander som läser doktorandkursen förutsätts närvara vid uppstartsseminariet den 22/4 , vid 7 öppna onsdagsseminarier (kl.13:15-15) samt vid efterdiskussionen (kl.15:15-16:30).

Inför varje öppet seminarium kommer 2-4 texter att göras tillgängliga minst en vecka i förväg. Det förutsätts att doktoranderna läser dessa texter och förbereder diskussionsfrågor för efterseminariet innan varje öppet seminarium.

Doktoranderna skall under kursens gång välja en eller flera av de presenterade forskningsansatserna och skriva en text där de valda ansatserna presenteras och relateras till den egna forskningsansatsen på ett reflekterande sätt. Texten får gärna utgöra utkast till ett konferensbidrag eller bidrag till en vetenskaplig tidskrift.

Examinationen kommer att ske dels baserat på den inlämnade texten, dels genom en kortare muntlig presentation av denna för en grupp seniorforskare från styrgruppen för Tillämpad Hälsoteknik.

 

Tillbaka till kursens förstasida

Redigera

 


publ art


proj


seminarier


nyhet


 

 

Share Dela