medicinsk vetenskap

 Forskningen i Medicinsk vetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola bedrivs huvudsakligen vid Sektionen för hälsa (HAL).

Forskningsområdet Medicinsk vetenskap tar ansats i en naturvetenskaplig grund där människan studeras utifrån ett biologiskt perspektiv. Ämnet söker efter en förklaring till en sjukdoms symptom och förlopp med utgångspunkt i patofysiologiska förändringar och dess behandling. Dessutom söker forskningsområdet Medicinsk vetenskap samband mellan ohälsan och dess orsaker och betingelser.


 

Redigera

 


p art


aktuella projekt


 

Share Dela